Zkušební laboratoř

Moderní laboratoř nabízí široké spektrum fyzikálně-chemických zkoušek v oblasti petrochemie (plyny, ropa, pohonné hmoty, oleje) i životního prostředí (voda, zemina, sedimenty, odpady) včetně odběrů vzorků a měření v terénu.

Naším základním posláním je poskytovat zákazníkům spolehlivé informace o zkoušených vzorcích, na jejichž základě se mohou kvalifikovaně rozhodovat, dokládat plnění povinností kontrolním orgánům nebo řešit provozní problémy.

  • Laboratoř je od roku 2001 akreditována Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025.
  • Tým 13 zkušených odborníků má k dispozici moderní analytickou techniku.
  • Ročně zpracujeme přes 7 000 vzorků pro více než 100 firem, institucí i soukromých osob.

Při všech činnostech důsledně dbáme na bezpečnost a používáme metody šetrné k životnímu prostředí v souladu s certifikovanými systémy managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018.

Nabízíme vysokou kvalitu, rozumnou cenu, osobní přístup ke každému zákazníkovi a odborné konzultace v případě jakýchkoliv problémů.