Sedimenty

Máte konkrétní požadavek na rozbor? Potřebujete poradit? Napište nebo nám zavolejte. Obratem Vám pošleme konkrétní nabídku včetně ceny.

Vhodné pro

 • Stavební a vodohospodářské firmy
 • Správce toků a vodních ploch
 • Majitele soukromých rybníků

Možnosti analýz

Uložení sedimentu na zemědělskou půdu (dle Vyhlášky 257/2009 Sb.)

Rozbor sedimentů dle Vyhlášky 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě.

Vyhláška uvádí limity jak pro sediment, tak pro půdu, na niž má být ukládán.

 • Analýza sedimentu (příloha 1)
 • Analýza zemědělské půdy (příloha 3)

V ideálním případě (avšak zřídka) sediment vyhoví jak limitům pro sediment (příloha 1), tak i limitům pro zemědělskou půdu (příloha 3) a pro jeho uložení stačí pouze rozbor sedimentu.

Uložení na povrch terénu (dle Vyhlášky 294/2005 Sb.)
 • Dle Vyhlášky 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, tab. 10.3 – přechodové období
 • V případě, že sediment nevyhoví Tabulce 10.3 v nejvýše 3 parametrech, lze provést testy ekotoxicity dle Tabulky 10.2 nebo 10.4 Vyhlášky 294/05 Sb. Pokud sediment limity splní, lze jej použít na povrch terénu.
Zasypávání (dle Vyhlášky 273/2021 Sb.)
 • Dle Vyhlášky 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, tab. 5.4
 • V případě, že sediment nevyhoví Tabulce 5.4 v nejvýše 3 parametrech, lze provést testy ekotoxicity dle Tabulky 5.3 Vyhlášky 273/2021 Sb. Pokud sediment limity splní, lze jej použít na zasypávání.

Stanovují se:

 • Fyzikální parametry – skelet 2-4 mm, skelet nad 4 mm, částice <0,01mm
 • Anorganické parametry – celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, kovy (Ca, Mg, K, P, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn)
 • Organické parametry – BTEX, polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly, uhlovodíky C10-C40, DDT – suma 6 isomerů
 • Při podezření na možné znečištění
 • Mikrobiologické a biologické parametry - termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky, Salmonella spp.
 • Test toxicity na roupici (Enchytraeus crypticus), test toxicity na chvostoskoku, Folsomia candida), inhibice nitrifikace, inhibice růstu vyšších rostlin (Lactuca sativa)

Délka analýzy: orientačně 7-10 pracovních dní

Doplňkové informace:

 • Zpravidla nejlevnějším, ale legislativně nejnáročnějším řešením je uložení sedimentu na blízkou zemědělskou půdu, jelikož ji zároveň obohatí o živiny
 • Zpravidla administrativně nejjednodušší je použití na zasypávání
 • Lze provést analýzu pro použití na ZPF a doplnit ji o několik parametrů ze zasypání na povrchu terénu a rozhodnout se až podle výsledků (rozsah analýz je analogický). Šetří se životní prostředí a přírodní zdroje
 • Nejméně výhodné je uložení sedimentu na skládce (sediment je znečištěný, takže se platí poplatek za skládkování), jedná se o nouzovou variantu, když všechny ostatní možnosti selžou

Kontakty

Životní prostředí

Rozbory vod, zemin, sedimentů a odpadu

Adresa:

V areálu MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice, objekt B

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek: 07:00 - 15:00

Po předchozí domluvě kdykoliv. Ve výjimečných případech je možno předat vzorek na nonstop fungující recepci areálu nebo jej zaslat přepravní službou.