Etická linka

MND aktivně podporuje své zaměstnance, obchodním partnery i členy všech komunit, v nichž působí, kteří mají případné pochybnosti o tom, zda v souvislosti s podnikatelskou činností nedochází k potenciálně neetickému či protiprávnímu jednání, aby kontaktovali interní linku pro oznamování podezření z možného protiprávního jednání (tzv. Whistleblowing Hotline).

Tuto interní linku lze kontaktovat (i anonymně) na číslo 800 99 88 77, prostřednictvím e-mailové adresy compliance@mnd.eu nebo online formulářem. Společnost MND a.s. se bude jakýmkoli pochybnostem oznámeným prostřednictvím uvedené interní linky neprodleně věnovat a vhodným způsobem je vyřeší.

Váš podnět *
Kontakt (e-mail nebo telefon)