CO JE TO ESG?

Zodpovědná filosofie pro
udržitelnou budoucnost

v rámci politiky ESG, přistupujeme k posuzování a řešení environmentálních, sociální a společenských dopadů naší podnikatelské činnosti.

Zjistit více

   

Záleží nám na místě, kde žijeme

Pomáháme tam, kde to má největší smysl

Rosteme společně s našimi zaměstnanci

„ Jsme si vědomi naší role ve společnosti a odpovědnosti, která s ní nevyhnutelně přichází. Principy definované v naší ESG politice a strategii definují náš pohled na naše podnikatelské aktivity i na okolní svět.  

ESG témata jsou pro nás vodítkem, které nám pomáhá usměrňovat naši podnikatelskou strategii a slaďovat naše podnikání s potřebami udržitelné budoucnosti celé naší společnosti. V rámci naší ESG strategie se věnujeme všem třem ESG pilířům.

Těžištěm environmentálního pilíře je respekt k přírodě, zaměřujeme se proto na její ochranu, eliminaci všech forem znečištění, hlavním motem je pro nás uhlíková neutralita v roce 2040. 

Hlavními tématy v sociální oblasti je především respekt k našim zaměstnancům, ve kterých vidíme hlavní hodnotu naši společnosti, ochrana a podpora jejich zdraví, profesního a osobního růstu, velký důraz klademe i na podporu místních komunit. Naším krédem je „Pomáháme, kde působíme“.

Věříme, že etika, transparentnost našeho podnikání a bezpečnost v kyberprostoru budou nabývat stále více na významu v dalším směřování lidské společnosti. Proto jsou také součástí našich klíčových ESG témat.

Číst více

„ Svět kolem nás se rychle mění, stojíme nyní před velkými výzvami.  Věříme, že je to směřování k lepšímu a hodláme být součástí těchto změn

Nejde jen o hledání adekvátní odpovědi na palčivé otázky změny klimatu, jejíž důsledky v podobě extrémních projevů počasí zažíváme na vlastní kůži dnes již i my v našem regionu.

Je třeba i reakce na zřetelný posun v potřebách lidí a v užším smyslu zaměstnanců na kvalitu jejich společenského okolí a pracovního prostředí. 

Odpovědí je postupný proces transformace. Firmy, které tak doposud nečinily, si musejí začít klást ty správné otázky, a především se snažit na ně získat odpověď. Skupina MND je si své spoluzodpovědnosti vědoma a rukavici zvedla. "

Číst více

ESG - SPOLEČENSKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Myslíme na 
přírodu i na lidi

Svět kolem nás chceme měnit k lepšímu. Hlavní prioritou MND je proto udržitelný rozvoj a růst s respektem k lidem a životnímu prostředí. To vše je možné také díky přístupu ESG.

Kdekoliv, kde působíme, pomáháme komunitám zlepšovat jejich život. Mimo jiné klademe důraz na rozvoj veřejného prostoru, obnovu historických budov nebo revitalizaci přírodního bohatství.

Komunitní projekty (csr)

Environmental

Snažíme se snižovat dopady na životní prostředí všemi možnými prostředky.

Social

Důležitý je pro nás i skvělý vztah se zaměstnanci a komunitami, které naše podnikání ovlivňuje.

Governance

V rámci řízení a vnitřních procesů usilujeme o co největší transparentnost.

Naše ESG strategie a hlavní cíle

ESG strategie skupiny MND

Strategie skupiny MND v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních aspektů podnikání a řízení podnikatelských činností na léta 2023−2027

Respekt k přírodě

2027
Scope 1 + 2

do roku 2027 snížíme emise ve Scope 1+2 oproti 2019 o

40 %
2030
Scope 1 + 2

do roku 2030 snížíme emise ve Scope 1+2 oproti 2019 o

50%
2040
Scope 1 + 2

do roku 2040 budeme uhlíkově neutrální

CO2 neutrální
2027
Investice do přechodných a udržitelných projektů

investujeme do přechodných a udržitelných projektů průměrně ročně

100 mil. Kč
2027
Elektrické energie z obnovitelných zdrojů

do roku 2027 instalujeme výkon obnovitelných zdrojů energie

≥ 16 MW
2025
Spotřeba elektrické energie z obnovitelných zdrojů

od roku 2025 budeme spotřebovávat elektrickou energii původem pouze z obnovitelných energetických zdrojů

100%
2027
Geotermální vrty

chceme ročně realizovat

≥ 1 vrt
2027
Likvidace a sanace nevyužívaných vrtů

do roku 2027 zlikvidujeme

≥ 65 vrtů
2027
Likvidace a sanace nevyužívaných vrtů

do roku 2027 zrekultivujeme a sanujeme všechny nevyužívané vrty a pracoviště

100%
2027
CSS - zachycování a ukládání CO2

budeme se podílet na alespoň 1 projektu zachycování a ukládání CO2

≥ 1 projekt

Respekt ke společnosti

2027
Závažné úniky ropy a plynu

snížíme závažné úniky ropy a plynu na

≤ 2 + 2 úniků
2027
Porušení bezpečnosti provozu

snížíme počet porušení bezpečnosti provozu na

≤ 4 incidentů
2027
Kontroly bezpečnosti provozů

zvýšíme roční počet kontrol bezpečnosti provozů na

≥ 1900 kontrol
2027
Školení zaměstnanců

ročně proškolíme naše zaměstnace v průměru

≥ 15 hodin
2027
Zpětná vazba

zajistíme alespoň 1 průzkům zpětné vazby od zaměstnanců ročně

≥ 1 průzkum
2027
Investice do komunit

ročně investujeme do projektů podporujících místní komunity alespoň

4 mil. Kč
2027
Dobrovolnické aktivity

ročně odpracujeme na dobrovolnických aktivitách

≥ 700 hodin
2027
Spolupráce s vysokými školami a výzkumné aktivity

budeme podporovat závěrečné práce studentů a výzkumné projekty

2+1 prací a projektů
2027
Podpora diverzity a inkluze

zavedeme program pro vedoucí pracovníky na podporu informovanosti o diverzitě a inkluzi

100 %

Respekt k etickému a transparentnímu jednání

2027
Obchodní etika

proškolíme 1 x za 2 roky všechny relevantní pracovníky v obchodní etice

100 %
2027
Investice & ESG

posoudíme všechny významné investice z hlediska ESG nad hranicí

≥ 1 mil. Kč
2027
Stížnosti zákazníků

všechny stížnosti zákazníků vyřešíme v předepsaném termínu

100 %
2027
ESG & leadership

odpovědnost za jednotlivé ESG KPIs přidělíme konkrétním vedoucím pracovníkům

100 %
2027
Řízení IT systémů & kybernetická bezpečnost

všechny počítačové systémy Skupiny MND budou řízeny systémem kybernetické bezpečnosti

100 %
2027
Hospodářská činnost & kybernetická bezpečnost

eliminujeme přerušení hospodářských a obchodních aktivit v důsledku kyberútoků

100 %
2027
Kybernetická bezpečnost & zaměstnanci

všechny zaměstnance proškolíme alespoň 1x ročně v kybernetické bezpečnosti

≥ 1