Nové technologie

Energetická budoucnost
pro čistější zítřky

Zavádíme šetrné technologie a v souladu s environmentálními závazky měníme způsob získávání energie.

Výzvy a cíle

   

Inovace současných projektů

Snižování uhlíkové stopy

Šetrné postupy získávání energie

Pracujeme s novými zdroji energie a jsme součástí transformace společnosti.

Naše výzva

Při zavádění nových technologií jdeme za hranice našeho tradičního byznysu

Rozvíjíme a zavádíme nejmodernější technologie, které v budoucnu přinesou snížení emisí a dopomohou k energetické soběstačnosti z obnovitelných zdrojů. Naši strategii stavíme na dvou pilířích, zkušenosti a zdroje z našeho tradičního byznysu využíváme při zavádění nových technologií v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí, ve kterých spatřujeme naše nové podnikatelské příležitosti.

Jedním z našich cílů je dosažení 100% soběstačnosti z OZE v blízké budoucnosti.

Naše závislost na uhlovodíku nezmizí okamžitě, ale máme plán

Nejméně dalších 30 let bude ropa a plyn hrát v poptávce po energiích důležitou roli, a to i v těch nejnáročnějších scénářích energetické transformace.

Aktivně se zapojujeme do projektů zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů, které považujeme za klíčové v oblasti ochrany životního prostředí.

Cesta k uhlíkové neutralitě spočívá v partnerství a spolupráci

Úroveň a rozvoj společnosti ve všech odvětvích vždy úzce souvisely s vytvářením vzájemně prospěšných partnerství, nejinak tomu bylo a je i v našem odvětví. Cítíme, že dnes, v období transformace energetiky, na tom záleží více než kdy jindy.

Věříme, že úzká spolupráce producentů energií, výrobců technologií, obchodníků s energiemi, tvůrců zákonů a komunit vede k pokroku a naplňování cílů transformace.

Právě ve výstavbě

Větrná farma Oriv

Ukrajina

V září roku 2021 byla zahájena stavba větrné farmy na Ukrajině. Dokončení instalace celkem 10 větrných turbín je plánováno na konec roku 2023.

Instalujeme

0

Turbín

Investujeme

0

mil. EUR

Výroba

0

GWh/rok

oriv.jpg

Inovativní projekt

Výroba zeleného vodíku

Česko

Cílem našeho pilotního projektu v oblasti využití produktů ze zemního plynu je získat další know-how v oblasti legislativy, projektování, výstavby a provozu technologií na výrobu vodíku.

Výroba vodíku za 24 hodin

0

kg

Právě ve výstavbě

ZPPS Borkovany

Česko

Záměrem je instalace výrobního modulu elektrické energie ze zemního plynu těženého v lokalitě Borkovany, složeného z šesti motorgenerátorů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 3000 kW.

Patrneři: Gentec

Instalovaný elektrický výkon

0

kW

Kontakty

Ředitel Úseku New Business Development