Nové technologie KOGENERACE

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla

Tento moderní a spolehlivý způsob výroby energie efektivně využívá teplo, zvyšuje celkovou účinnost energetické přeměny a současně snižuje emise skleníkových plynů (CO2).

Více o technologii

   

Výroba elektrické energie a tepla

Zvýšení energetické účinnosti

Bezpečnější provoz

Kogeneraci považujeme za jeden z nejpřirozenějších postupů v oblasti hospodárného využívání našich zdrojů. Princip KVET chceme aplikovat na všech pracovištích MND, kde to bude dávat ekonomický smysl.

Program KVET

Do roku 2025 chceme v našich provozech realizovat celkem 5 kogeneračních jednotek

Kogenerační jednotkou pokryjeme výrobu více než dvou třetin celkové roční spotřeby střediska a dosáhneme energetické účinnosti využití paliva průměrně 75 až 80 %.

Aplikací výměníků tepla KVET se podstatně omezí četnost a doba provozu hořáků s otevřeným ohněm v tepelných spotřebičích, čímž se zvýší také bezpečnost našich stávajících zařízení.

Do konce roku 2025 vybudujeme celkem 5 jednotek KVET a výrobou elektrické energie se posuneme směrem k energetické soběstačnosti.

0

Pomocí technologie KVET chceme dosáhnout snížení emisí CO2 o 350 tun již v roce 2022.

0

Aktuální instalovaný elektrický výkon jednotky je 200 kW.

0

Maximální tepelný výkon jednotky je 237 kW.

Pilotní projekt KVET SNS Dambořice

Ve středisku v Dambořicích jsme uvedli do provozu kogenerační jednotku Cento 200.

Více o projektu

Partneři

Projekty

Naše nejdůležitější realizace

2022

KVET SNS Dambořice

Dambořice

237kW

Tepelná energie získaná z kogenerační jednotky

Pilotní projekt KVET v našich těžebních provozech.

Partneři

2022 - 2023

KVET OS Lužice

Lužice

140kW

Tepelná energie získaná z kogenerační jednotky

Pokračování programu KVET ve stádiu projektové přípravy.