Nové technologie KOGENERACE

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla

Tato technologie spojuje výrobu elektrické energie a tepla. Díky využití obou vyrobených komodit se
tak dosahuje vysoká celková účinnost energetické přeměny a současně se snižují emise skleníkového
plynu (CO2).

Více o technologii

   

Výroba elektrické energie a tepla

Zvýšení energetické účinnosti

Bezpečnější provoz

Kogeneraci považujeme za jeden z nejpřirozenějších postupů v oblasti hospodárného využívání našich zdrojů. Princip KVET chceme aplikovat na všech pracovištích MND, kde to bude dávat ekonomický smysl.

Program KVET

Do roku 2025 chceme v našich provozech realizovat celkem 5 kogeneračních jednotek

V provozu máme kogenerační jednotku v Dambořicích, která pokryje svou výrobou
zhruba 60% elektrické energie tohoto těžebního střediska a téměř 90% potřeb tepelné energie,
přičemž se dosahuje celkové účinnost přeměny paliva 75 až 80%.

Aplikací výměníků tepla KVET se podstatně omezí četnost a doba provozu hořáků s otevřeným ohněm v tepelných spotřebičích, čímž se zvýší také bezpečnost našich stávajících zařízení.

Do konce roku 2025 vybudujeme celkem 4 jednotky KVET a výrobou elektrické energie se posuneme směrem k energetické soběstačnosti.

0


Pomocí technologie KVET v Dambořicích dosahujeme snížení emisí CO2 zhruba o 300t za rok, proti stavu před instalací jednotky.

0

Aktuální instalovaný elektrický výkon jednotky je 200 kW.

0

Maximální tepelný výkon jednotky je 237 kW.

Pilotní projekt KVET SNS Dambořice

Ve středisku v Dambořicích jsme uvedli do provozu kogenerační jednotku Cento 200.

Více o projektu

Partneři

Projekty

Naše nejdůležitější realizace

2022

KVET SNS Dambořice

Dambořice

237kW

Tepelná energie získaná z kogenerační jednotky

Pilotní projekt KVET v našich těžebních provozech.

Partneři

2022 - 2023

KVET OS Lužice

Lužice

140kW

Tepelná energie získaná z kogenerační jednotky

Stav na počátku roku 2024: Stavební, montážní a elektroinstalační práce jsou ukončeny, čeká se na
připojení zdroje k distribuční síti.

2024

KVET SNaPS Ždánice

Ždánice

140kW

Tepelná energie získaná z jednotky

Stav na počátku roku 2024: Aktuálně ve stádiu projektové přípravy, dokumentace