HLAVNÍ BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICE

Zajišťujeme bezpečnost lidí a majetku při báňské činnosti

Úkolem naší HBZS je asistovat v náročných podmínkách našeho provozu  a rychle zasáhnout při rizikových situacích.

Naše služby

   

73 báňských záchranářů

Speciální záchranářská technika

Tradice od roku 1976

PŘEDSTAVUJEME HBZS

Zajišťujeme bezpečí lidí a majetku při báňské činnosti

HBZS pod správou MND je součástí Integrovaného záchranného systému ČR a je zřízena na základě zákona o hornické činnosti. Působíme na celém území České republiky a pro smluvní partnery v Maďarsku. Dále zajišťujeme báňské záchranné služby pro společnost MND Drilling & Services při jejich zahraničních aktivitách.

Naši speciálně vyškolení záchranáři dokáží rychle zareagovat a účinně zasahovat při ochraně majetku, přírody a lidského zdraví.

Jsme připraveni na místech, kde probíhá těžba ropy a zemního plynu, podzemní opravy sond, skladování plynů v přírodních horninových strukturách, vrtné a geofyzikální práce a likvidace vrtů.

HBZS Hodonín spolupracuje v ČR a v zahraničí:

NAŠE SLUŽBY

Nabídka komerčních služeb

Práce ve výškách

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, vyprošťování a evakuace osob, práce v uzavřených prostorách.

více

Rizikové práce

Práce v nedýchatelném prostředí, vyprošťování osob z nepřístupných míst, práce na vodních tocích a další práce.

více

Školení a výcvik

Školení první pomoci, výcvik v používání dýchacích přístrojů a kompletní edukace báňských záchranářů.

více

Detekce a indikace

Kontrola a kalibrace přístrojů na měření škodlivých a nebezpečných plynů.

více
Servisní služby

Servisní služby

Opravy, kontroly a zkoušky dýchacích a oživovacích přístrojů.

více

Práce ve výškách

Nabízíme následující činnosti:

 • Práce pomocí mobilní pracovní plošiny do 14 m
 • Vyprošťování a evakuace osob včetně poskytnutí první pomoci,
 • Odstraňování havarijních stavů na vrtných soupravách
 • Práce ve výškách pomocí horolezecké techniky
 • Práce v uzavřených prostorách (nádrže, jímky, zásobníky, sila aj.)

Rizikové práce

Nabízíme následující činnosti:

 • Práce v nedýchatelném prostředí
 • Vyprošťování osob z nepřístupných míst
 • Inertizace prostor s přítomností výbušných směsí
 • Sanační práce v prostoru zasaženém ekologickou havárií
 • Kontrola, čištění, revize, opravy nádrží, jímek či produktovodů znečištěných ropnými nebo chemickými látkami
 • Rizikové kácení dřevin a stromů
 • Kontrola podzemních objektů
 • Svářečské práce v rizikových prostorách, výškách, nádržích apod.
 • Přesné řezání ocelových potrubí hydraulickým zařízením v nevýbušném provedení od průměru 31/2" - 14"
 • Sanační práce na vodních tocích, vzdouvací přepážka, norné stěny, zachytávání ropných produktů, práce s motorovým člunem.
 • Práce s mobilními hydraulickými vrátky průměr lana 22 mm, délka lana 120 m - s možností soustavy kladek pro zvětšení tahu.
 • Práce se zvedacími vzduchovými vaky.
 • Krátkodobá obsluha nebo ostraha problémových zařízení či objektů s možností kontinuálního měření škodlivých plynů, odběru vzorků apod.
 • Provrtávání potrubí pod talkem
 • Balonování potrubí DN 65-300
Předchozí služba

Školení a výcvik

Nabízíme následující činnosti:

 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Poradenství v zabezpečení pracovníků proti pádu na rizikových pracovištích
 • Školení I. pomoci
 • Používání detektoru hořlavých a zdraví škodlivých plynů
 • Používání izolačních dýchacích přístrojů
 • Školení PO pro požární hlídky, požární preventisti a vedoucí zaměstnance z BP o požární ochraně
 • Školení a opakovací školení v používání sebezáchranných přístrojů
 • Kurz báňských záchranářů – nováčků
 • Kurz uživatelů-nosičů dýchací techniky
 • Kurz mechaniků dýchací techniky
 • Kurz pro osoby provádějící práce ve výškách pomocí horolezecké techniky
 • Školení jeřábníků, vazačů a obsluhy pracovních plošin
Předchozí služba

Detekce a indikace

Nabízíme následující činnosti:

 • Indikace a detekce hořlavých a zdraví škodlivých látek
 • Měření CH4, H2S, CO, CO2, O2
Předchozí služba

Servisní služby

Nabízíme následující činnosti:

 • Opravy a zkoušky dýchací techniky MSA a MEVA
 • Opravy, zkoušky a plnění ocelových tlakových lahví
 • Plnění kyslíkových lahví pro hasiče a zdravotníky
 • Prohlídky prostředků osobního zajištění pro práci ve výškách, včetně vystavení úředních dokladů
 • Provádění NDT LT-B vodotěsnostních zkoušek nádrží dle ČSN 75 0905
 • Zkoušky a revize vyhrazených technických zařízení zdvihacích podle Vyhlášky č. 392/2003 Sb.
 • Zkoušky a revize vyhrazených technických zařízení tlakových podle Vyhlášky č. 392/2003 Sb.
Předchozí služba
Servisní služby

Výroční zprávy

Směrnice

Kontakty

Pohotovost, havarijní linka

Ředitel HBZS Hodonín

Zástupce ředitele

Hlavní mechanik

Vedoucí speciální záchranné techniky