Hlavní báňská záchranná stanice

Organizační struktura

Sbor HBZS představuje aktuálně celkem 73 báňských záchranářů:

 • 10 profesionálních záchranářů
 • 28 báňských dobrovolných záchranářů ze skupiny MND
 • 35 dobrovolných záchranářů z řad innogy GS

Stanici tvoří 2 oddělení:

 • Oddělení hlavního mechanika
 • Oddělení speciální záchranářské techniky

 

Činnost HBZS Hodonín

Báňská záchranná služba má v českých zemích dlouholetou tradici. V roce 1976 byla BZS zřízena pro naftový a plynárenský průmysl. HBZS působí na celém území ČR a v Maďarsku pro organizace, které provádí těžbu ropy a zemního plynu, podzemní opravy sond, skladování plynů v přírodních horninových strukturách, vrtné a geofyzikální práce na vyhledávání ropy a zemního plynu a dále pak při likvidaci vrtů nebo sond.

HBZS je součástí Integrovaného záchranného systému ČR. Jejím úkolem je rychle a účinně zasahovat u závažných provozních nehod, kde by mohly být vážně ohroženy životy nebo zdraví osob či majetek, zejména při erupcích plynu, ropy a vody pod tlakem a úniku zdraví škodlivých plynů.

 

 • Vykonává práce v nedýchatelném prostředí.
 • Provádí práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
 • Metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS.
 • Provádí školení a výcvik báňských záchranářů.
 • Školí v první pomoci a v používání dýchacích přístrojů.
 • Provádí opravy, kontroly a zkoušky dýchacích a oživovacích přístrojů.
 • Kontroluje a kalibruje přístroje na měření škodlivých a nebezpečných plynů.
 • Spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

HBZS Hodonín spolupracuje v ČR a v zahraničí:

MV ČR – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Český báňský úřad, obvodní báňské úřady České republiky

OKD – zřizovatel HBZS Ostrava

HBZS Praha

Severní Energetická a.s. – zřizovatel HBZS Most

 

PGNiG, Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego (Polsko)

OMV, Betriebsfeuerwehr EATW-F (Rakousko)

Nafta a.s., HBZS Malacky (Slovensko)