O společnosti MND

Chováme se ke každému místu, v němž působíme, jako by to byl náš domov

Nejdůležitějšími složkami činnosti MND jsou bezpečnost a udržitelnost. Naší prioritou je ochrana zdraví zaměstnanců i obyvatel v našem okolí.

Co děláme

   

Co děláme

Produkujeme tradiční zdroje energie

Provádíme průzkum ropy a zemního plynu již od roku 1913. Dodáváme energii až 200 tisícům domácností v celé zemi.

Máme více než 100 let zkušeností v oboru.
Zobrazit více

Naše portfolio tradičních zdrojů rozšiřujeme o obnovitelné zdroje energie

Využitím obnovitelných zdrojů energie snižujeme produkci CO2, čímž přispíváme k proměně energetické budoucnosti.

V roce 2025 dosáhneme energetické soběstačnosti z obnovitelných zdrojů.
Zobrazit více

Přinášíme technologie chránící životní prostředí

Věnujeme se snižování emisí CO2. Pomocí technologie ukládání CO2 do horninových struktur přispíváme k plnění enviromentálních závazků.

Aktivně se zapojujeme do plnění cílů Zelené dohody pro Evropu.
Zobrazit více

Obchodujeme s energiemi

Pokrýváme hlavní energetické trhy a suroviny.

Zaměřujeme se na transparentnost a dlouhodobé vztahy.
Zobrazit více

Další společnosti ve skupině MND

MND Energy Storage

Výstavba a provoz podzemních zásobníků plynu.

MND Drilling & Services

Průzkumné a těžební vrty, vrty na geotermální energii.

MND Energie

Dodávka plynu a elektřiny domácnostem a firmám.

Naše hodnoty

"Člověk má přirozeně rád region, ve kterém vyrostl a cítí spoluzodpovědnost za jeho rozvoj. Záleží nám na zapojení MND do života komunity a děláme vše pro to, aby se lidem v našem regionu žilo dobře."

Jana Hamršmídová
Ředitelka divize Energy

Jsme součástí komunity

Dlouhodobě se věnujeme aktivitám, které udržují staleté tradice, chrání životní prostředí a pomáhají ve sportovním a vědomostním rozvoji našich dětí. Pečujeme o rozvoj regionu a vytváříme prostor pro spolupráci komunit.

Mezi naše aktuální projekty patří obnova Olivetské hory, zušlechtění Lesoparku Bažantnice Dúbrava a založení Školky v pohybu.

Více o projektech

KDE PŮSOBÍME

Česko

Tradičně se zaměřujeme na vyhledávání a těžbu ropy a zemního plynu, nově se soustředíme technologie v oblasti ochrany životního prostředí, jako je např. CCS (Carbon Capture Storage), Obnovitelné zdroje energie a další.

Jsme největším vrtným kontraktorem v Česku, kde realizujeme těžební a průzkumné vrty, vrty pro zásobníky plynu, hydro a geotermální vrty.

Vybudovali jsme a provozujeme strategicky důležité zásobníky plynu.

Dodáváme v Česku elektřinu a plyn do čtvrt milionu odběrných míst.

Obchodujeme s těmito komoditami:

 • Plyn
 • Zásobníky plynu
 • Elektřina
 • CO2
Slovensko

Obchodujeme s těmito komoditami:

 • Plyn
 • Zásobníky plynu
 • Elektřina
Německo

Od roku 2002 provozujeme podzemní zásobníky Stockstadt a Hähnlein se schopností uskladňovat vodík v příměsi se zemního plynu až do výše 5% H2. Takto dokážeme skladovat i transformovanou elektrickou energii.

Obchodujeme s těmito komoditami:

 • Plyn
 • Zásobníky plynu
 • Elektřina
 • CO2
Nizozemsko

Obchodujeme s těmito komoditami:

 • Plyn
 • Zásobníky plynu
 • Elektřina
 • Uhlí
Rakousko

Obchodujeme s těmito komoditami:

 • Plyn
 • Zásobníky plynu
Francie

Obchodujeme s těmito komoditami:

 • Elektřina
Maďarsko

Obchodujeme s těmito komoditami:

 • Plyn
 • Zásobníky plynu
 • Elektřina
Ukrajina

Od roku 2014 na Ukrajině aktivně rozvíjíme činnosti zaměřené na průzkum a těžbu přírodních uhlovodíků, především zemního plynu.

I zde se zabýváme využitím obnovitelných zdroje energie. Největším aktuálním projektem tohoto charakteru je výstavba větrné elektrárny Oriv.

Obchodujeme s těmito komoditami:

 • Plyn
 • Zásobníky plynu
Velká Británie

S naší nejvýkonnější vrtnou soupravou Bentec 450 se podílíme na geotermálním vrtu v britském Cornwallu, který vytvoří obnovitelný, recirkulační zdroj energie pro tamní lokalitu EDEN. Touto zakázkou jsme se výrazně posunuli do perspektivního segmentu geotermální energetiky.

  Transformace společnosti přináší pohled do zelenější budoucnosti

  2020

  V souvislosti s proměnou hospodářství EU dochází k potřebě snižování uhlíkové stopy a ekologičtějším způsobům získávání energie. Práce s novými zdroji nám pomáhá vracet zemi to, co nám dává.

  Zahájení prodeje plynu a elektřiny domácnostem a malým podnikům

  2014

  MND začíná nabízet vytěžený plyn přímo domácnostem. Později během roku přidává do své nabídky také výhodný elektrický proud.

  Vstup na Ukrajinu

  2013

  Zahájení intenzivních průzkumných prací, které vedou k postupnému navýšení těžby zemního plynu až na současných 340 tisíc m³ za den. Ze čtyř průzkumných licencí pak v roce 2021 dochází k navýšení o další dvě licence.

  První privátní podzemní zásobník plynu v ČR

  1999

  MND se podílí na výstavbě a spuštění prvního privátního podzemního zásobníku plynu v České republice. Zásobník v Dolních Bojanovicích se svou kapacitou 520 mil. m3 pomáhá zajišťovat strategickou zásobu plynu pro obyvatele a podniky v ČR.

  Privatizace přináší inovace a nové obchodní příležitosti

  1996

  Moravské naftové doly se stávají stoprocentně soukromou společností. Soukromý kapitál přináší technologické inovace a možnosti vstupu na nové trhy.

  Expanze do zahraničí

  1995

  MND intenzivně rozvíjí své aktivity v Pákistánu. Objev plynového ložiska Sawan v roce 1997 otevírá další příležitosti pro expanzi v Pákistánu a Blízkém východu.

  Československé naftové doly se sídlem v Hodoníně

  1946

  Sloučením všech těžebních a rafinérských aktivit na Hodonínsku vzniká státní podnik s téměř 2000 zaměstnanci. Po vzniku federace v roce 1969 se rozděluje na na slovenskou a českou část. Vznikají Moravské naftové doly.

  Nález ropy a plynu

  1913

  První objev ropy na území tzv. Vídeňské pánve otevírá novou kapitolu rozvoje těžebního průmyslu na jižní Moravě.

  Karel Komárek
  Předseda představenstva

  Je zakladatelem skupiny KKCG a zaměřuje se především na její dlouhodobý strategický rozvoj. Ve spolupráci se členy představenstva a managementem jednotlivých holdingů stanovuje investiční strategii v jednotlivých klíčových oblastech zájmu a podílí se na vytváření dlouhodobých partnerství, zejména se zahraničními investory a obchodními partnery.

  Stál také u vzniku celé řady obecně prospěšných projektů, mimo jiné festivalu Dvořákova Praha a Nadace Proměny.

  Miroslav Jestřabík
  ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

  Je členem představenstva investiční skupiny KKCG, MND Group A.G, MND a MND Drilling & Services. Miroslav Jestřabík pracuje na vrcholných manažerských pozicích skupiny KKCG od roku 1998. Zodpovídá za řízení, rozvoj a strategii podnikatelského pilíře Energetika. Před příchodem do skupiny KKCG pracoval na manažerských pozicích v bankovním sektoru.

  Jiří Ječmen
  ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

  V investiční skupině KKCG působí od roku 2003. V letech 2006–2010 se podílel na řízení restrukturalizace skupiny MND. Od roku 2007 byl 3 roky členem a později místopředsedou dozorčí rady společnosti SPP Bohemia, provozovatele podzemního zásobníku plynu v Dolních Bojanovicích. Od roku 2011 působil jako předseda představenstva společnosti Moravia Gas Storage, kde v současné době zastává funkci člena dozorčí rady.

  Jana Hamršmídová
  ŘEDITELKA DIVIZE ENERGY

  Do předchůdce současné MND nastoupila po studiích v roce 1987 a strávila zde velkou část své profesionální kariéry na odborných technických i manažerských pozicích v oblasti průzkumu a těžby ložisek uhlovodíků a podzemního skladování zemního plynu.

  V letech 2004–2010 působila v zahraničí – na Slovensku a v Rakousku, kde se dále zabývala toutéž problematikou.

  V roce 2010 se vrátila zpět do MND na pozici ředitelky Úseku geologie. V roce 2019 byla jmenována ředitelkou Divize Energy.

  Martin Pich
  ŘEDITEL DIVIZE TRADING

  Vystudoval Ekonomii a národní hospodářství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po studiích pracoval jako analytik. V energetickém byznysu se pohybuje od roku 2001. 12 let působil ve švýcarské společnosti Alpiq. Od roku 2017 pracuje v MND. V roce 2019 byl jmenován ředitelem divize Trading.

  Dluhopisy

  MND VAR 27 - Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 31. 12. 2023
  PDF (159.8 kB)
  MND VAR 27 - Oznámení o úpisu nových akcií společnosti Moravia Gas Storage a.s.
  PDF (123.7 kB)
  MND VAR 27 - Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 30.6.2023
  PDF (96.1 kB)
  Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2023
  PDF (807.6 kB)
  MND VAR 27 - Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 31.12. 2022
  PDF (94.8 kB)
  MND VAR 27 - Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 30.6.2022
  PDF (159.2 kB)
  Konsolidovaná mezitímní účetní uzávěrka k 30.6.2022
  PDF (678.3 kB)
  MND VAR 27 - Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 31.12. 2021
  PDF (95.2 kB)
  MND VAR 27 - Prospekt dluhopisů
  PDF (1.7 MB)
  MND VAR 27 - Oznámení úrokové sazby na 1. výnosové období
  PDF (471.8 kB)
  MND VAR 27 - Oznámení úrokové sazby na 2. výnosové období
  PDF (473.6 kB)
  MND VAR 27 - Oznámení úrokové sazby na 3. výnosové období
  PDF (474.2 kB)
  MND VAR 27 - Oznámení úrokové sazby na 4. výnosové období
  PDF (471.9 kB)
  MND VAR 27 - Oznámení úrokové sazby na 5. výnosové období
  PDF (471.8 kB)
  MND VAR 27 - Oznámení úrokové sazby na 6. výnosové období
  PDF (474.1 kB)
  MND VAR 27 - Oznámení úrokové sazby na 7. výnosové období
  PDF (473.6 kB)
  MND VAR 27 - Oznámení úrokové sazby na 8. výnosové období
  PDF (479 kB)
  MND VAR 27 - Oznámení úrokové sazby na 9. výnosové období
  PDF (477 kB)
  MND VAR 27 - Oznámení úrokové sazby na 10. výnosové období
  PDF (479 kB)

  Výbor pro audit

  Ing. Ilona Heligrová - předseda

  datum nar. 24. 6. 1957
  bytem M. Benky 3321/14, 695 01 Hodonín
  Auditor, členka Komory auditorů ČR, č. opr. 1681
  Nezávislý člen se zvláštní odbornou způsobilostí
  Vznik členství ve výboru: 13.3.2018

  Ing. Peter Kováčik - člen

  datum narození 20. 10. 1963
  bytem Výstavní 4470/27, Hodonín, PSČ 695 01
  Auditor, člen Komory auditorů ČR, číslo oprávnění 1623
  Vznik členství ve výboru: 15. 5. 2024

  Ing. Radim Ciprys - člen

  datum nar. 22. 9. 1972
  bytem Čs. armády 38, 691 41 Břeclav - Poštorná
  Člen se základní způsobilostí
  Vznik členství ve výboru: 13.3.2018