Nové technologie Obnovitelné zdroje energie

Směřujeme k energetické soběstačnosti

Rozvíjíme ambiciózní plán na získávání energie z vlastních zdrojů. Do roku 2025 chceme dosáhnout energetické soběstačnosti, která bude přispívat ke zlepšení životního prostředí.

Více o technologii

   

Fotovoltaika

Větrná energie

Energetická soběstačnost do roku 2025

Sluneční záření i vítr jsou hlavní obnovitelné zdroje energie sloužící k výrobě elektřiny. Vedle ekonomických výhod je to hlavně zmírňování změn klimatu, které nás vede k investování do nových technologií a k výstavbě fotovoltaických elektráren a větrných farem.

NAŠE VÝZVY

Udržitelná energie pro zelenější budoucnost

Energetická soběstačnost do roku 2025 je prvním krokem v rozvoji ambiciózních cílů a investic do výroby udržitelné energie.

0

Fotovoltaické elektrárny ve výstavbě.

0

Celkový instalovaný výkon 4 fotovoltaických elektráren v roce 2023.

0

Celkový instalovaný výkon větrné elektrárny Oriv je 54,6 MWh.

Cesta k soběstačnosti

Fotovoltaické elektrárny zajistí přibližně 35% vlastní spotřeby energie již v roce 2023.

Více o projektu

Partneři

Projekty

oriv.jpg

Právě ve výstavbě

Větrná farma Oriv

Ukrajina

150GWh/rok

Předpokládaná roční výroba 10 instalovaných turbín

V září roku 2021 byla zahájena stavba větrné farmy na Ukrajině. Dokončení instalace celkem 10 větrných turbín je plánováno na konec roku 2023.

V provozu

Fotovoltaická elektrárna Orlová

Česká republika

7MWp

Fotovoltaická elektrárna Orlová byla uvedena do provozu v květnu roku 2023.

V PROVOZU

Fotovoltaická elektrárna Tichá

Česká republika

980kWp

Průměrná výroba elektrické energie za posledních 6 let dosáhla 890 MWh/rok.

Právě ve výstavbě

Fotovoltaická elektrárna SNaPS Ždánice

Česká republika

149kWp

Projekt Fotovoltaická elektrárna provozu MND a.s. SNaPS Ždánice – registrační číslo:

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000346

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je navýšit výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci České republiky.

Partneři

Právě ve výstavbě

Fotovoltaická elektrárna Mušov

Česká republika

2,65MWp

Projekt FVE Mušov 2,65 MWp – registrační číslo 7221200030.

Projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem projektu je výstavba fotovoltaické elektrárny umístěné na brownfieldu nacházející se v jižní části katastrálního území Mušov.

Právě ve výstavbě

Agrovoltaika Poddvorov

Česká republika

99,5kWp

Unikátní projekt Agrovoltaika se bude nacházet v Poddvorově.

Partneři