Nové technologie Obnovitelné zdroje energie

Směřujeme k energetické soběstačnosti

Rozvíjíme ambiciózní plán na získávání energie z vlastních zdrojů. Do roku 2025 chceme dosáhnout energetické soběstačnosti, která bude přispívat ke zlepšení životního prostředí.

Více o technologii

Fotovoltaika

Větrná energie

Energetická soběstačnost do roku 2025

Sluneční záření i vítr jsou hlavní obnovitelné zdroje energie sloužící k výrobě elektřiny. Vedle ekonomických výhod je to hlavně zmírňování změn klimatu, které nás vede k investování do nových technologií a k výstavbě fotovoltaických elektráren a větrných farem.

NAŠE VÝZVY

Udržitelná energie pro zelenější budoucnost

Energetická soběstačnost do roku 2025 je prvním krokem v rozvoji ambiciózních cílů a investic do výroby udržitelné energie.

0

Ve vlastních areálech postavíme celkem 4 fotovoltaické elektrárny.

0

Celkový instalovaný výkon 4 fotovoltaických elektráren bude 750 kWh

0

Celkový instalovaný výkon větrné elektrárny Oriv je 54,6 MWh

Cesta k soběstačnosti

Fotovoltaické elektrárny zajistí přibližně 8 % vlastní spotřeby energie již v roce 2023.

Více o projektu

Projekty

oriv.jpg

Právě ve výstavbě

Větrná farma Oriv

Ukrajina

150GWh/rok

Předpokládaná roční výroba 10 instalovaných turbín

V září roku 2021 byla zahájena stavba větrné farmy na Ukrajině. Dokončení instalace celkem 10 větrných turbín je plánováno na konec roku 2022.

V PROVOZU

Fotovoltaická elektrárna Tichá

Česká republika

980kWp

Průměrná výroba elektrické energie za posledních 6 let dosáhla 890 MWh/rok.

Právě ve výstavbě

Fotovoltaická elektrárna SNaPS Ždánice

Česká republika

149kWp

Projekt Fotovoltaická elektrárna provozu MND a.s. SNaPS Ždánice – registrační číslo:

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000346

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je navýšit výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci České republiky.

Partneři