Nové technologie Obnovitelné zdroje energie

Směřujeme k energetické soběstačnosti

Rozvíjíme ambiciózní plán na získávání energie z vlastních zdrojů. Do roku 2025 chceme dosáhnout energetické soběstačnosti, která bude přispívat ke zlepšení životního prostředí.

Více o technologii

   

Fotovoltaika

Větrná energie

Energetická soběstačnost do roku 2025

Sluneční záření i vítr jsou hlavní obnovitelné zdroje energie sloužící k výrobě elektřiny. Vedle ekonomických výhod je to hlavně zmírňování změn klimatu, které nás vede k investování do nových technologií a k výstavbě fotovoltaických elektráren a větrných farem.

NAŠE VÝZVY

Udržitelná energie pro zelenější budoucnost

Energetická soběstačnost do roku 2025 je prvním krokem v rozvoji ambiciózních cílů a investic do výroby udržitelné energie.

0

Fotovoltaické elektrárny ve výstavbě.

0

Celkový instalovaný výkon 4 fotovoltaických elektráren v roce 2023.

0

Celkový instalovaný výkon větrné elektrárny Oriv je 54,6 MWh.

Cesta k soběstačnosti

Fotovoltaické elektrárny zajistí přibližně 35% vlastní spotřeby energie již v roce 2023.

Více o projektu

Partneři

Projekty

V PROVOZU

Větrná farma Oriv

Ukrajina

150GWh/rok

Předpokládaná roční výroba 10 instalovaných turbín

V 09/2021 byla zahájena stavba větrné farmy na Ukrajině. Instalace poslední větrné turbíny,
z celkového počtu 10, byla dokončena 11/2023. Turbíny postupně najíždějí do testovacího režimu. Od 02/2024 zahájíme dodávání zelené energie k odběratelům.

Projekt byl spolufinancován a vybudován ve spolupráci s naším ukrajinským partnerem. Jemu patří velké díky za úspěšné dokončení projektu v této složité době.

V provozu

Fotovoltaická elektrárna Orlová

Česká republika

7MWp

Fotovoltaická elektrárna Orlová byla uvedena do provozu v květnu roku 2023.

V PROVOZU

Fotovoltaická elektrárna Tichá

Česká republika

980kWp

Průměrná výroba elektrické energie za posledních 6 let dosáhla 890 MWh/rok.

Právě ve výstavbě

Fotovoltaická elektrárna SNaPS Ždánice

Česká republika

149kWp

Projekt Fotovoltaická elektrárna provozu MND a.s. SNaPS Ždánice – registrační číslo:

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000346

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je navýšit výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci České republiky.

Partneři

V PROVOZU

Fotovoltaická elektrárna Mušov

Česká republika

2,65MWp

Lokalita brownfield po bývalém zemědělském družstvu byla přeměněna na moderní a výkonnou
fotovoltaickou elektrárnu. Kombinace výkonných fotovoltaických panelů a nízké nosné konstrukce
umožnila maximálně využít potenciál plochy pozemku. Moderní technologie společně s velmi příznivými slunečními podmínkami umožní dosáhnout roční výroby až 2.480 MWh

Projekt byl spolufinancován z Modernizačního fondu na základě rozhodnutí Státního fondu životního prostředí České republiky – registrační číslo 7221200030.

Právě ve výstavbě

Agrovoltaika Poddvorov

Česká republika

99,5kWp

Unikátní projekt Agrovoltaika se bude nacházet v Poddvorově.

Partneři