Nové technologie CCS technologie

Ukládání CO2 do horninových struktur

Věnujeme se unikátním projektům na území Česka, které v budoucnu výrazně přispějí ke snižování emisí skleníkových plynů a které mají potenciál pomoci při plnění závazků v souvislosti s dohodou Green Deal.

Více o technologii

   

Účinné snižování emisí

Vize stát se lídrem v ukládání CO2

Budování CO2 center

Projekty CCS (Carbon Capture and Storage) s ukládáním CO2 jsou v Evropě zcela unikátní. Jejich budování otevírá cestu i dalším projektům ve vnitrozemských oblastech.

NAŠE VÝZVY

Chceme se stát evropským lídrem v ukládání CO2

Ve spolupráci s vědeckými institucemi a průmyslovými partnery budujeme první komerční CCS realizaci ve střední Evropě.

Jsme partnerem česko-norského výzkumného projektu CO2-SPICER, jehož cílem je pod vedením České geologické služby prověřit možnosti ukládání COdo horninových struktur na jižní Moravě.

Jedinečný projekt, kterému předcházelo 15 let výzkumné činnosti, pomůže bojovat proti klimatickým změnám a v budoucnu bude sloužit jako modelový příklad pro další realizace v Česku i v Evropě.

0

Od roku 2031 plánujeme uložit 400 000 tun CO2 ročně.

0

Je střední hloubka uložení CO2 do horninových struktur.

0

Celková kapacita skladovacích struktur je 10 milionů tun CO2.

Projekt je ve stádiu přípravy a schválení

Byla podána žádost o podporu na financování z Innovation Fund EU.

Více o projektu

Projekty

Nejdůležitější realizace CCS

co2-spicer.jpg

2020 - 2024

CO2–SPICER

Žarošice

2.3mil. EUR

Výše dotace z grantu Norska a Technologické agentury ČR.

Cílem projektu CO2-SPICER je prověřit možnosti ukládání CO2 do horninových struktur na jižní Moravě.

Partneři