Nové technologie CCS technologie

Ukládání CO2 do horninových struktur

Věnujeme se unikátním projektům na území Česka, které v budoucnu výrazně přispějí ke snižování emisí skleníkových plynů a které mají potenciál pomoci při plnění závazků v souvislosti s dohodou Green Deal.

Více o technologii

   

Účinné snižování emisí

Vize stát se lídrem v ukládání CO2

Budování CO2 center

Projekty CCS (Carbon Capture and Storage) s ukládáním CO2 jsou v Evropě zcela unikátní. Jejich budování otevírá cestu i dalším projektům ve vnitrozemských oblastech.

V přípravě

Chceme se stát lídrem v ukládání CO2 v regionu střední Evropy

Příprava a realizace prvního komerčního projektu na zachytávání a ukládání CO2 do geologických
struktur ve vnitrozemí, v podmínkách České republiky. Naším partnerem v projektu je společnost Heidelberg Materials CZ, a.s. Projekt je koncipován na zachytávání CO2 uvolněného během výroby slínku v provozu Cementárny Mokrá u Brna a jeho následné uložení ve vhodných podzemních strukturách tzv. slaných akviferech v oblasti jižní Moravy.

Projekt je součástí plnění závazku Green Dealu na snížení emisí CO2 o 55% do roku 2030 oproti roku
1990, dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Pomáháme udržet český průmysl s uhlíkově
neodstranitelnými procesními emisemi.

0

Uvedení technologie do provozu

0

Životnost projektu

0

CO2  plánujeme uskladnit  od roku 2034 ročně

0

je průměrná hloubka geologických struktur

0

se odhaduje jako celkové množství uskladněného CO2

Projekt CCS Moravia

PROJEKT PODMÍNĚN DOTAČNÍM PROGRAMEM EVROPSKÉ UNIE - V PROVOZU od 2033 do 2057

Více o projektu

NOVÉ VÝZVY A PARTNERSTVÍ

PROJEKT COREu (CO2 Routes across Europe)

MND se stalo hrdým partnerem evropského projektu COREu. Hlavním cílem projektu je urychlit přechod na nízkouhlíkovou budoucnost spojenou s rozvojem tras CCS spojujících emitenty s úložišti, a dále podpořit oblast výzkumu a inovací v zachytávání, transportu a ukládání CO2 v jižní a středo-východní Evropě.

K dosažení svých cílů COREu spojuje čtyři potenciální trasy a příslušné zainteresované strany v rámci stejného projektu: Prinos/Kavala v Řecku, jižní Morava v České republice, Baltské moře/Gdaňsk v Polsku a západní Ukrajině. Prostřednictvím rozvoje nadnárodní sítě s otevřeným přístupem je cílem COREu propojit emitenty s úložišti, klást důraz na multimodální přepravní systém a vytvářet klastry emitentů, které budou stimulovat poptávku a investice pro zavádění CCS.

Projekt spojuje více jak 40 partnerů zahrnující emitenty, poskytovatele technologií, provozovatelů plynovodních sítí, přepravních společností, výzkumných ústavů a univerzit.

Projekty

Nejdůležitější realizace CCS

Klíčový projekt pro naši budoucnost

Projekt CCS Moravia

23,4mil. tun

Odhad celkového množství uskladněného CO2

Příprava a realizace prvního komerčního projektu na zachytávání a ukládání CO2 do geologických
struktur ve vnitrozemí, v podmínkách České republiky.

co2-spicer.jpg

2020 - 2024

CO2–SPICER

Žarošice

4/2024

ukončení projektu

Cílem projektu CO2-SPICER je prověřit možnosti ukládání CO2 do horninových struktur na jižní Moravě.

Partneři