Nové technologie Vodíkové technologie

Vodík představuje jeden z energetických vektorů budoucnosti.

Vodík má nejvyšší energetickou hustotu na jednotku hmotnosti. Při jeho využití je jediným odpadním produktem čistá voda. V budoucnosti by měl převzít roli zemního plynu v energetice a chemickém průmyslu.

Více o technologii

   

Alternativní paliva z plynu

Snížení CO2

Technologické know-how

Zahájili jsme první projekt zaměřený na výrobu a využití zeleného vodíku v našich provozech. Jedná se o první krok na cestě k udržitelné bezemisní energetice. S našimi partnery pracujeme na zajištění dodávek vodíku z nejrůznějších zdrojů, tak aby byl zaručen vysoký komfort našich zákazníků.


NAŠE VÝZVY

Nový směr naší činnosti

Vlastní výroba zeleného vodíku ať již pro potřeby dopravy, domácností, nebo průmyslu.

Od roku 2025 zajištění dodávek směsi zemního plynu s rostoucím podílem vodíku, které bude následováno přechodem na čistý vodík.

Přizpůsobení distribuční soustavy zemního plynu pro distribuci vodíku. Vybudování podzemních zásobníků vodíku jako uložiště energie z obnovitelných zdrojů.

0

Na naší pilotní realizaci Mikulov 5 vyrobíme 1 kg zeleného vodíku za den.

0

V zeleném vodíku by přes naše území mělo proudit každý den již v roce 2030.

0

Jsme součástí tří projektů na dálkový transport a skladování vodíku.

Zelený vodík v Mikulově

Technologie těžebního střediska Mikulov 5, kde probíhá těžba, úprava a předávky zemního plynu do plynovodní distribuční soustavy, doplňuje obnovitelný zdroj elektrické energie – fotovoltaická elektrárna a elektrolyzér pro výrobu zeleného vodíku.

Více o projektu

Partneři

Projekty

Zelený vodík pro vlastní spotřebu

Inovativní projekt

Výroba zeleného vodíku

Mikulov

1kg

Výroba vodíku za 24 hodin

Cílem našeho pilotního projektu v oblasti využití produktů ze zemního plynu je získat další know-how v oblasti legislativy, projektování, výstavby a provozu technologií na výrobu vodíku.

PROJEKT TRANSPORTU VODÍKU

SunsHyne Corridor

Projekt se soustředí na zajištění dodávek zeleného vodíku ze severní Afriky v množství 290 GWh za den až do středního Německa. Trasa o délce 3400 km povede částečně v novém potrubí a částečně v již existující síti tranzitních plynovodů. Naším cílem je diverzifikovat zdroje energie.

https://www.sunshynecorridor.eu/

PROJEKT TRANSPORTU VODÍKU

CEH2C

Projekt se soustředí na zajištění dodávek zeleného vodíku ze západní Ukrajiny v množství 144 GWh za den až do středního Německa. Na západní Ukrajině dokončujeme větrný park o výkonu 55 MW. Tuto energii bude možné použít k výrobě zeleného vodíku. Naším cílem je přizpůsobit současné tranzitní plynovody pro transport vodíku.

https://www.cehc.eu/

PROJEKT TRANSPORTU A SKLADOVÁNÍ VODÍKU

H2EU+Store

Projekt zaměřený nejenom na transport zeleného vodíku z Ukrajiny a Severního moře, ale i na jeho ukládání. Účast v tomto projektu napomůže další diverzifikaci energetických zdrojů. Naší snahou je získání potřebného know-how ohledně skladování vodíku v podzemních strukturách, které je důležité pro vyrovnání spotřeby mezi létem a zimou.

https://www.h2euplusstore.com/

Právě ve výstavbě

ZPPS Borkovany

Česká republika

3000kW

Instalovaný elektrický výkon

Záměrem je instalace výrobního modulu elektrické energie ze zemního plynu těženého v lokalitě Borkovany, složeného z šesti motorgenerátorů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 3000 kW.

Partneři