Nové technologie GEOTERMÁLNÍ ENERGIE

Využití geotermálních vrtů pro výrobu čisté energie

Geotermální energii považujeme za velmi vhodný typ obnovitelné energie. Je stabilní, všude dostupný a prakticky nezávislý na denní době či ročním období a klimatických podmínkách.

Více o technologii

   

Využití energie zemského jádra

Snížení uhlíkové stopy

Obnovitelný zdroj energie pro budoucnost

Zkoumáme potenciál geotermální energie v našich nevyužívaných vrtech, vliv geologických a technických parametrů a jejich vystrojení na získávání tepelné energie. Mapujeme nové oblasti hlubokých i mělkých vrtů, které bychom v budoucnu mohli opakovaně využít.

NAŠE VÝZVY

Využití tepla z nitra země

Geotermální energie patří vedle stavby větrných a fotovoltaických elektráren k nízkoemisním zdrojům, díky kterým se nám v budoucnu podaří ještě více snížit CO2 v ovzduší.

Tento druh energie vzniká při získávání tepla z podzemní vody, půdy či horniny z nových geotermálních vrtů nebo již existujících dotěžených vrtů.

Vzhledem k relativně malým hloubkám našich existujících vrtů a tedy nízké teplotě horninového okolí bude nutné použít tepelná čerpadla. Větší hloubky pak mohou být využity přímo nebo za jistých podmínek ke kombinované výrobě tepla a elektřiny.

0

V hloubce 1300 metrů jsme při pilotním geotermálním testování vrtu Hrušky Z40 naměřili teplotu 51 °C

0

Při současném způsobu vystrojení dosahuje využitelná délka stvolu vrtu 1019 metrů

0

Průměrný geotermický gradient oblasti.

Nový život pro nevyužité sondy

Naším prvním cílem je zmapovat vlastní potenciál ve vztahu k využití geotermální energie a vdechnout nový život nevyužitým sondám z ropných vrtů. V současnosti ověřujeme správné postupy při projektové a legislativní přípravě a realizujeme pilotní projekt testování geotermálních parametrů sondy.

Více o projektu

Pilotní projekt

Druhá šance pro nevyužité vrty

2021-2022

Projekt Greenwell

Hrušky Z40

3

Počet dalších sond k využití.

Hledáme možný potenciál pro smysluplné využití sond po dotěžení ložisek ropy a plynu.