Zeminy

Máte konkrétní požadavek na rozbor? Potřebujete poradit? Napište nebo nám zavolejte. Obratem Vám pošleme konkrétní nabídku včetně ceny.

Vhodné pro

 • Stavební a vodohospodářské firmy
 • Společnosti zabývající se nakládání s odpady
 • Použití zeminy a stavebního materiálu k zasypávání u stavby či odvoz ze stavby

Možnosti analýz

 • Tabulka 5.1, 5.2 a 5.3 Vyhlášky 273/2021
 • Tabulka 10.1 a 10.2 Vyhlášky 294/2005 – přechodové období
 • Uložení půdy a stavebního materiálu na skládce (Rozbor dle Vyhlášky 294/2005 Sb. tab. 2.1)
 • Uložení půdy a stavebního materiálu na skládce (Rozbor dle Vyhlášky 273/2021 Sb. tab. 10.1)

Stanovují se (dle 273/2021)

 • Parametry v sušině (tab. 5.1)
  • Anorganické parametry – kovy (As, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn)
  • Organické parametry – benzen, polycyklické aromatické uhlovodíky + samostatně benzo(a)pyren, polychlorované bifenyly, uhlovodíky C10-C40, EOX
 • Parametry ve výluhu (tab. 5.2)
  • Anorganické parametry – chloridy, fluoridy, sírany, rozpuštěné látky, kovy (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Mo, Sb, Se)
  • Organické parametry – DOC, jednosytné fenoly
 • Akutní toxicita (tab. 5.3)
  • Inhibice světelné emise bakterií (Aliivibrio fischeri), imobilizace Daphnia magna Straus, inhibice růstu řas (Desmodesmus subspicatus), inhibice růstu kořene vyšších rostlin (Lactuca sativa)

Délka analýzy: orientačně 7-10/15 pracovních dní

Doplňkové informace

 • Uložení na povrch terénu
  • Dle Vyhlášky 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, tab. 10.1 a 10.2 – přechodové období
 • Zasypávání
  • Dle Vyhlášky 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, tab. 5.1 (sušina), 5.2 (výluh) a 5.3 (ekotoxicita)
  • Sloupec I (přísnější) a II (méně přísný)
 • Uložení na skládku
  • Je první volbou, pokud víte, že těžená zemina je kontaminovaná
  • Vyhláška vyžaduje odběr vzorku způsobilou osobou (některé skládky a deponie však nikoli)
  • Rozbor dle Vyhlášky 294/2005 Sb. tab. 2.1 – přechodové období
   dle Vyhlášky 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, tab. 10.1

Kontakty

Životní prostředí

Rozbory vod, zemin, sedimentů a odpadu

Adresa:

V areálu MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice, objekt B

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek: 07:00 - 15:00

Po předchozí domluvě kdykoliv. Ve výjimečných případech je možno předat vzorek na nonstop fungující recepci areálu nebo jej zaslat přepravní službou.