Zkušební laboratoř Pohonné hmoty

Pohonné hmoty

Máte konkrétní požadavek na rozbor? Potřebujete poradit? Napište nebo nám zavolejte. Obratem Vám pošleme konkrétní nabídku včetně ceny.

Nabízíme následující rozbory

Rozbor benzínu

Požadavky na kvalitu motorových bezolovnatých benzínů určuje norma ČSN EN 228 (65 6505).

Norma specifikuje 2 druhy bezolovnatého benzínu:

 • Maximální obsah kyslíku 3,7 % (m/m) a maximální obsah ethanolu 10,0 % (V/V)
 • Maximální obsah kyslíku 2,7 % (m/m) a maximální obsah ethanolu 5,0 % (V/V)

Kontrolované parametry:

 • Oktanové číslo výzkumnou metodou
 • Oktanové číslo motorovou metodou
 • Obsah olova
 • Hustota (při 15 °C)
 • Obsah síry
 • Obsah manganu
 • Oxidační stabilita
 • Obsah pryskyřic
 • Korozivní působení na měď (3h při 50°C)
 • Vzhled (vizuální kontrola)
 • Uhlovodíkové složení (olefiny, aromáty)
 • Obsah benzenu
 • Obsah kyslíku
 • Obsah kyslíkatých látek (methanol, ethanol, IPA, IBA, terc-butylalkohol, ethery, jiné kyslíkaté látky)

Benzíny se dělí do tříd podle své těkavosti. Používání benzínů s různými třídami těkavost vychází z klimatických podmínek. Těkavost benzínu ovlivňuje zejména správný start a chod motoru, např. v zimě, při použití benzínu s nízkou těkavostí, by vzhledem k nízkým teplotám mohlo při startování docházet k problémům se zapálením směsi ve válci a posléze při chodu motoru k pomalému hoření směsi ve válci.

Rozbor nafty

Požadavky na kvalitu motorové nafty určuje norma ČSN EN 590 (650 6506).

Tato norma platí pro motorové nafty pro použití ve vznětových motorech, které jsou určeny pro provoz s motorovou naftou obsahující až 7,0 % (V/V) FAME. FAME, v Česku používané MEŘO, jsou methylestery mastných kyselin a v běžném životě o nich můžeme slyšet v souvislosti s přidáváním biosložky do nafty. Právě FAME jsou touto biosložkou, někdy jsou FAME také označovány jako bionafta.

Kontrolované parametry:

 • Cetanové číslo
 • Cetanový index
 • Hustota při 15 °C
 • PAH
 • Obsah síry
 • Bod vzplanutí
 • Karbonizační zbytek
 • Obsah popela
 • Obsah vody
 • Celkový obsah nečistot
 • Korozivní působení na měď (3h při 50 °C)
 • Obsah methylesterů mastných kyselin (FAME)
 • Oxidační stabilita
 • Mazivost, korigovaný průměr oděrové plochy
 • Viskozita při 40 °C
 • Destilační zkouška

Nafty se dělí do tříd filtrovatelnosti podle ročních období. Pro mírné klima existuje 6 tříd filtrovatelnosti CFPP („cold filter plugging point"), pro arktické nebo extrémně studené klima 5 různých tříd.

Rozbor bioethanolu

Bioethanol je alkohol vyráběný kvašením, většinou ze sacharidů produkovaných v cukrových nebo škrobnatých plodinách. Jako surovina pro výrobu etanolu se vyvíjí také celulózová biomasa získávaná z nepotravinářských zdrojů, jako jsou stromy a trávy. Ethanol lze používat jako palivo pro vozidla téměř v čisté formě, ale obvykle se používá jako přísada do benzinu pro zvýšení oktanového čísla a zlepšení emisí vozidel.

Požadavky pro kvalitu bioethanolu vycházejí ze dvou norem podle způsobu použití. Norma ČSN P CEN/TS 15293 stanovuje požadavky na Ethanol E85, kdy je ethanol smíchán s automobilovým benzínem v poměru 85:15. Druhou normou je norma ČSN EN 15376, která stanovuje požadavky na ethanol jako složku automobilového benzinu.

Požadavky na ethanol E85 jako palivo (dle ČSN P CEN/TS 15293):

 • Hustota (při 15 °C)
 • Oxidační stabilita
 • Obsah pryskyřic (promyté)
 • Koroze měděného pásku (3 h při 50 °C)
 • Celková kyselost (vyjádřená jako kys. octová)
 • Elektrická vodivost
 • Obsah methanolu
 • Vyšší nasycené monoalkoholy (C3 – C5)
 • Ethery (5 a více C atomů)
 • Obsah vody
 • Obsah anorganických chloridů
 • Obsah mědi
 • Obsah fosforu
 • Obsah síry
 • Obsah síranů

Klimatické podmínky, při kterých se ethanol E85 používá, mají také vliv na jeho vlastnosti. Požadavky závislé na klimatických podmínkách jsou citlivost na vodu a těkavost.

Požadavky na ethanol jako složku automobilového benzinu (dle ČSN EN 15376):

 • Obsah ethanolu + vyšších nasycených alkoholů
 • Obsah vyšších nasycených (C3-C5) monoalkoholů
 • Obsah methanolu
 • Obsah vody
 • Celková kyselost (vyjádřená jako kys. octová)
 • Elektrická vodivost
 • Vzhled
 • Obsah anorganických chloridů
 • Obsah síranů
 • Obsah mědi
 • Obsah fosforu
 • Obsah netěkavých látek
 • Obsah síry

Při použití ethanolu jako složky benzinu se také musí sledovat jeho schopnost absorbovat vodu, tedy jeho citlivost na vodu.

Rozbor bionafty

Bionafta se vyrábí z olejů nebo tuků pomocí transesterifikace. Může být použita jako palivo v 100% koncentraci, ale běžnější je způsob jejího přimíchávání k motorové naftě za účelem snížení emisí naftových motorů.

Požadavky pro kvalitu FAME určuje norma ČSN NE 14 214. Tato norma požadavky na FAME, které jsou používány ve 100% koncentraci jako motorové palivo nebo jako přídavek do motorové nafty.

Kontrolované parametry:

 • Obsah FAME
 • Hustota při 15 °C
 • Viskozita při 40 °C
 • Bod vzplanutí
 • Cetanové číslo
 • Oxidační stabilita
 • Číslo kyselosti
 • Jodové číslo
 • Methylester kyseliny linolenové
 • Methylestery s více nenasycenými vazbami
 • Obsah methaniolu
 • Obsah monoglyceridů
 • Obsah diglyceridů
 • Obsah triglyceridů
 • Volný glycerol
 • Celkový glycerol
 • Obsah vody
 • Celkový obsah nečistot
 • Obsah sulfátového popela
 • Obsah síry
 • Kovy I. skupiny (Na + K)
 • Kovy II. skupiny (Ca + Mg)
 • Obsah fosforu
 • Teplota vylučování parafínů
 • CFPP (viz nafta)

Kontakty

Petrochemie

Rozbory plynů, rop, pohonných hmot a olejů

Adresa:

V areálu MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice, objekt B

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek: 07:00 - 15:00

Po předchozí domluvě kdykoliv. Ve výjimečných případech je možno předat vzorek na nonstop fungující recepci areálu nebo jej zaslat přepravní službou.