Výbor pro audit

Společnost zřídila výbor pro audit jako poradní orgán dozorčí rady.

Členové výboru pro audit:

Předseda – Ing. Ilona Heligrová, dat. nar. 24. 6. 1957, bytem Hodonín, Martina Benky 3321/14, PSČ 695 01, den vzniku členství: 13. března 2018

Člen – Ing. Milan Dvořák, dat. nar. 20. 8. 1971, bytem Nětčická 2285, Kyjov, PSČ 697 01, den vzniku členství: 13. března 2018

Člen – Ing. Radim Ciprys, dat. nar. 22. 9. 1972, bytem Čs. armády 1038/38, Břeclav-Poštorná, PSČ 691 41, den vzniku členství: 13. března 2018