Skupina MND

V roce 1996 byly položeny základy prvního stabilního pilíře skupiny KKCG v oblasti Oil & Gas. KKCG získala akcionářský podíl v Moravských naftových dolech (MND) s tradicí od roku 1913.

 • MND je evropskou skupinou podnikající převážně v naftovém a plynárenském odvětví.
 • Působí v oblasti vyhledávání, průzkumu a těžby ropy a zemního plynu v České republice i zahraničí.
 • Poskytuje služby v oblasti vrtných prací a podzemních oprav sond a prostřednictvím svých dceřiných společností je přítomna i v zahraničí.
 • Společnosti skupiny MND se dále soustředí na obchodování s plynem a elektřinou, prodej energií domácnostem a výstavbu a provozování podzemních zásobníků plynu.
 • Vysoká výkonnost skupiny je dána silným a stabilním zázemím a profesionálním přístupem týmu odborníků.
 • Nabízí technicky bezpečné, kvalitní a spolehlivé služby a produkty.
 • Mateřskou společností skupiny je MND Group AG se sídlem ve švýcarském Lucernu.
 • Jediným akcionářem MND Group AG je investiční skupina KKCG.

 

Společnosti Skupiny MND

 • MND Drilling & Services a.s.

MND Drilling & Services a.s. je vrtným kontraktorem s mezinárodními aktivitami v celé řadě evropských zemí. Poskytuje komplexní služby při vrtání a vystrojování průzkumných a těžebních vrtů na ropu, zemní plyn, hydro- a geotermálních vrtů a vrtů pro podzemní zásobníky plynu. MND Drilling & Services má také dlouhou tradici v poskytování všech typů prací při podzemních opravách sond. Společnost garantuje profesionální přístup a vysokou odbornost i kvalitu.

Více informací najdete zde.

 

 • MND Gas Storage a.s.

MND Gas Storage a.s. se zabývá výstavbou a provozováním podzemních zásobníků plynu s vysokou flexibilitou a plně automatizovaným systémem řízení.
V roce 2003 společnost otevřela svůj 1. podzemní zásobník zemního plynu (PZP), který byl v roce 2013 významně rozšířen a kompletně modernizován. V současné době se PZP Uhřice řadí mezi nejmodernější a nejflexibilnější zásobníky v Evropě.

Více informací najdete zde.

 

 • Obchod s energiemi

MND a.s. je jedním z nejaktivnějších obchodníků s energiemi na českém trhu. Aby doplnila svou expertízu v oblasti prodeje plynu, rozhodla se společnost v roce 2013 vstoupit i do retailu. Nebylo lehké vstoupit na trh, který je obsazen silnou konkurencí a nízkou ochotou zákazníků měnit své dodavatele. MND se však podařilo vybudovat silnou značku, která v povědomí zákazníků patří mezi Top 5.
MND dodává plyn a elektřinu koncovým zákazníkům a obchodníkům. S plynem a skladovací kapacitou zásobníků plynu obchoduje vedle českého i na německém, rakouském, slovenském, nizozemském, nebo ukrajinském trhu.

Dodavatel plynu domácnostem a podnikatelům
V roce 2014 zahájila společnost MND prodej energií domácnostem. V lednu 2014 nabídla domácnostem Plyn z první ruky a v květnu také výhodnou elektřinu.

Dodavatel plynu velkým firmám
MND a.s. je spolehlivým dodavatelem energií velkoodběratelům.

Více informací najdete zde.

 

 • Trading

Trading je jeden z největších obchodníků s energetickými komoditami v České republice. Zároveň je významným evropským hráčem na trhu s kapacitami plynových zásobníků. Obchoduje s komoditami jako je plyn, elektřina, ropa, uhlí a CO2 povolenky a dynamicky rozšiřuje svoji geografickou působnost.

Více informací najdete zde.

 

MND Energie a.s.
Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na listinné akcie společnosti MND Energie a.s.

Výzva k osobnímu převzetí listinných akcií na jméno vydaných společností MND Energie a.s.