O společnosti

MND a.s. se zabývá vyhledáváním a těžbou ropy a zemního plynu v České republice i zahraničí a obchodováním s těmito komoditami.

Navazujeme na více než stoletou tradici těžby ropy a zemního plynu na území jižní Moravy a v současnosti dodáváme Plyn z první ruky® a elektřinu nejen obchodníkům, ale také koncovým zákazníkům.

 

Profil společnosti

  • Jsme držitelem 6 průzkumných licencí pro území o celkové rozloze 2 219 km2.
  • Těžíme na 37 nalezištích v České republice.
  • Celková roční těžba ropy dosahuje 95 tis. tun a těžba zemního plynu 98 mil. m3 (údaje v jednotkách dle GeoV – MŽP).
  • Provozujeme báňskou záchrannou službu pro průzkum a těžbu ropy a zemního plynu, uskladňování plynu v podzemních zásobnících a zvláštní zásahy do zemské kůry.
  • Disponujeme moderními analytickými laboratořemi, které provádějí širokou škálu fyzikálně-chemických zkoušek v oblasti petrochemie a životního prostředí.
  • Jsme držitelem certifikátu environmentálního systému řízení dle ČSN EN ISO 14001 a certifikátu systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 45001.

MND a.s. patří do silné a stabilní skupiny MND Group AG, jejímž jediným akcionářem je investiční skupina KKCG. Úspěch skupiny MND je zásluhou jejích zaměstnanců, kteří získávají odborné kvalifikace a vzájemně si předávají své zkušenosti už od roku 1913.

Společnosti skupiny MND se kromě průzkumu a těžby ropy a zemního plynu a obchodování s plynem dále soustředí na výstavbu a provozování skladovacích kapacit zemního plynu a poskytování služeb v oblasti vrtných prací.

Dlouhodobě podporujeme projekty spojené s ochranou životního prostředí, místními tradicemi a sportovním rozvojem dětí a mládeže.