Historie

V roce 1910 kopal gbelský občan Jan Medlen na svém pozemku odvodňovací strouhu. Při tom narazil na hořlavé plyny a vystavěl si primitivní rezervoár a cihlové vedení až k svému domku, kde plynem nejen topil, ale také prý žhavil a kul kov a plyn dále vedl krbem s komínem, takže odtud pravidelně unikal.

Jednoho dne v roce 1913 vytvořil plyn se vzduchem třaskavou směs a došlo k výbuchu, který rozmetal dřevo a cihly Medlenova domku do vzdálenosti 20 m a ohrozil blízkou železniční trať.

V říjnu roku 1913 byl pak ve Gbelích nedaleko místa výbuchu zahájen zkušební vrt pod vedením závodního A. Thona s moderní vrtnou soupravou Trauzl-Rapid.

V hloubce přibližně 145 m bylo navrtáno ložisko plynu, které dávalo denně přes 7 tisíc m3. Vrtalo se dál a památného 10. ledna roku 1914 vrt ve hloubce kolem 160 m narazil na velké ložisko tzv. lehké ropy. V této hloubce již nikdo ropu nepředpokládal. Byl to první objev ropy na území tzv. Vídeňské pánve. Z vrtu začalo denně vyvěrat 1,5 tuny ropy a unikat 12 tisíc m3 plynů.

Gbelský objev otevřel novou kapitolu rozvoje naftového průmyslu v Rakousko-uherské monarchii a předznamenal i počátky průmyslové těžby na jižní Moravě.