Životní prostředí

  • Ke každému regionu, ve kterém působíme, se chováme, jako by to byl náš domov.
  • Respektujeme přírodu a limitované zdroje, které využíváme.
  • Hlásíme se nejen ke svým úspěchům, ale i ke všem dopadům svojí činnosti.

 

Biosférická rezervace Dolní Morava

Od roku 2004 jako jedni ze zakladatelů spolupracujeme s Biosférickou rezervací Dolní Morava o.p.s. na projektech týkajících se ochrany přírodní a kulturní různorodosti a trvale udržitelného ekonomického a demografického rozvoje.

Kromě území CHKO Pálava zahrnuje Biosférická rezervace Dolní Morava také území lužních lesů od Soutoku u Lanžhota k Mikulčicím a také Lednicko-valtický areál s jeho unikátní krajinou a architektonickými památkami.

Samotný název „biosférická rezervace“ je mezinárodním označením pro území, které má pro obyvatele významnou hodnotu z pohledu životního prostředí.

Mezi velmi úspěšné projekty spolupráce MND s biosférickou rezervací patří Panonský háj pod Olivetskou horou – reminiscence Getsemanské zahrady v Mikulově a Revitalizace zeleně v Lužicích.

Více o biosférické rezervaci naleznete zde.

 

Sdružení Pro záchranu motýlího ráje

Příroda vytvořila na jihovýchodní Moravě skutečnou pokladnici plnou krásných a cenných druhů rostlin a živočichů. Takovým vzácným kouskem přírody je také lokalita zvaná Motýlí ráj.

Jedná se o několik údolí lesostepního charakteru na okraji Ždánického lesa. Že jde o skutečný motýlí ráj, dosvědčuje četnost denních motýlů – vyskytuje se zde více než 80 druhů.

MND poskytuje Motýlímu ráji výraznou finanční podporu, která pomáhá tento nesmírně zajímavý a cenný kout krásné přírody zachovat.

Více o Motýlím ráji naleznete zde.

 

Nadace Proměny Karla Komárka

Nadaci Proměny založil Karel Komárek v závěru roku 2005 a skupina MND ji dlouhodobě podporuje.

Poslání a cíle

Nadace Proměny Karla Komárka se zasazuje o to, aby se v České republice stal kvalitně řešený veřejný prostor přirozenou součástí života ve městě, aby se do jeho proměn více zapojovala široká veřejnost a aby městské prostředí nabízelo více vhodných příležitostí pro zdravý a všestranný rozvoj dětí.

Komu a jak nadace pomáhá

V rámci tří grantových programů – Parky, Zahrada hrou a Proměň své město – nadace pomáhá na konkrétních místech. Projektům, které chtějí rozvíjet městské prostředí, poskytuje finanční a odbornou konzultační podporu.

Principy Nadace Proměny Karla Komárka

  • mění místa i myšlení – Součástí rozvoje městského prostředí je změna způsobu, jakým lidé o svém okolí přemýšlejí. Zaměřuje se proto intenzívně na všeobecnou osvětu a vzdělávání od nejranějšího věku.
  • s lidmi a pro lidi – Podporuje projekty, které reagují na skutečné potřeby veřejnosti a kde mají lidé možnost se do proměny zapojovat od samého začátku. Klíčový je vztah lidí k místu, kde žijí.
  • bez šablon – Uznává jedinečnost každého místa i každé komunity. Pomáháme původním projektům, které respektují potřeby místních lidí i genia loci a které zároveň rozvíjejí potenciál městského prostředí.
  • krok za krokem – Zakládá si na komplexním pojetí podpory, která kromě grantu zahrnuje také odborné konzultace, vzdělávání, pomoc se zapojováním veřejnosti a komunikační podporu během celého projektu.

Úspěchy a ocenění

Nadace i jí podpořené projekty již obdržely nejedno ocenění. Program Zahrada hrou získal cenu Eduína 2013 za inovace ve vzdělávání a také mezinárodní cenu – Right to Play Award 2014 – za prosazování práva dítěte na hru. Projekty realizované s nadační podporou opakovaně zaznamenávají úspěchy v odborných soutěžích hodnotících počiny v architektuře a zahradní a krajinářské tvorbě, objevují se také v prestižních výběrových publikacích a na výstavách.

Nadace spolupracuje s celou řadou profesních sdružení a oborových platforem. Od roku 2017 je členem International School Grounds Allian.

Více o nadaci naleznete zde.