Tradice

  • Za své úspěchy vděčí MND svým zkušeným a kvalifikovaným zaměstnancům, kteří získávají a vzájemně si předávají své poznatky už od roku 1913.
  • Více než stoletý rozvoj MND se snažíme zúročit také ve společenské odpovědnosti a podpoře tradic.

 

Slovácký rok

MND je pravidelně generálním partnerem folklórního festivalu Slovácký rok, jehož poslední ročník se uskutečnil v roce 2019 v Kyjově. Historie festivalu sahá až do roku 1921.

Význam Slováckých roků pro Kyjovsko i celé Slovácko je velký. Pravidelné pořádání akce se stalo popudem pro činnost vesnických skupin, souborů lidových písní a tanců, cimbálových a dechových kapel a samozřejmě také vítanou přehlídkou významných lidových zpěváků, tanečníků a muzikantů.

Tisíce účinkujících, od nejmenších po zralé muže a ženy, se podílejí na oživování klenotů, které tvoří základní kameny kulturního bohatství a  dědictví celého národa.

 

Histokola města Ždánic

Pravidelně spolupracujeme s městem Ždánice, kde máme spoustu podnikatelských aktivit, a zapojujeme se do zdejších projektů ochrany přírody a kulturních hodnot. Jedna z velmi oblíbených letních akcí ve Ždánicích je jízda na historických kolech, která se koná na tradičním místě v areálu zámeckého parku. Můžeme zde každoročně vidět jízdy elegance v kategoriích plášťových a vysokých kol včetně kuriozit a bavit se při bohatém doprovodném programu. Odpoledne se cyklisté každého věku vydávají na pohodovou jízdu po cyklostezce mikroregionu Ždánicko do obce Dražůvky.

 

Benefice a podpora sociálních služeb a pomoci druhým

Každoročně finančně podporujeme benefiční ples spolku BENATURA, který se koná v Hodoníně a jehož výtěžek ze vstupného a tomboly je určen pro děti z Dětského domova a pro klienty s mentálním postižením ze Zeleného domu pohody v Hodoníně.