Společenská odpovědnost

MND finančně podporuje celou řadu prospěšných a dobročinných akcí a projektů, které udržují staleté tradice, kladou si za cíl ochranu životního prostředí či podporují rozvoj dětí.

Respektujeme životní prostředí a v souvislosti s předmětem a místem svého podnikání směřujeme podporu především k projektům, které zkvalitňují životní prostředí v obcích, kde aktivně působíme. Současně rozvíjíme spolupráci se státními a samosprávnými institucemi na úrovni obcí i krajů.

Uvědomělý vztah k přírodě, dodržování principu zachování ekologické rovnováhy, podpora regionální kultury a sportu, rovnost příležitostí a šancí jsou základní pilíře veškerých aktivit MND.