Vyjádření k cizím záměrům

Sdělení o existenci sítí a vyjádření k realizaci záměrů

Informace o existenci sítí a vyjádření k umístění záměrů v území, kde má MND a.s. vymezena licenční území, případně umístěna technická zařízení, poskytuje MND a.s. veřejnosti ZDARMA.

Žádost o vyjádření je možné zaslat elektronickou poštou na adresu: vyjadreni@mnd.cz
nebo prostřednictvím přepravní služby na adresu sídla společnosti: MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín

K žádosti je nutné připojit:

  • Popis záměru;
  • Přesnou lokalizaci záměru s uvedením parcelního čísla a katastrálního území;
  • Jedná-li se o vyjádření k dokumentaci, alespoň relevantní část této dokumentace;
  • Kontaktní údaje na žadatele.

Žádost je v MND a.s. vložena do interního systému ke zpracování.

Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí nebo k předložené dokumentaci je vyřízena v zákonné lhůtě 30-ti dní ode dne doručení žádosti.

Vyjádření k podané žádosti jsou odesílána poštou nebo v případě, že žadatel uvede svoji e-mailovou adresu, případně byla-li žádost doručena elektronickou formou, je vyjádření odesláno e-mailem na adresu žadatele.

S ohledem na množství doručených žádostí upozorňujeme žadatele, že ve věci podané žádosti není možná telefonická komunikace.

Před podáním žádosti doporučujeme ověřit, zda daný záměr spadá do oblasti, ve které se MND a.s. k existenci inženýrských sítí a k umístění záměrů vyjadřuje. Seznam katastrálních území naleznete níže.

Seznam katastrálních území, u kterých je nutné o vyjádření požádat, najdete zde