Úprava zemního plynu

Plyn upravujeme za účelem:

  • oddělení ložiskové kapaliny z těženého média
  • oddělení mechanických nečistot v těženém médiu
  • zvýšení nebo snížení tlaku
  • případné další úpravy

Základním cílem úpravy je dosáhnout kvality plynu dle technických dodacích podmínek. Výstupem je zemní plyn na straně jedné a kapaliny na straně druhé. Plyn dodáváme do distribuční sítě, kapaliny většinou odvážíme autocisternou na těžební střediska nebo na odvodňovací stanici k dalšímu zpracování.