Úprava ropy

Ropu upravujeme za účelem:

  • oddělení plynné fáze (odseparování doprovodného plynu) z těžené kapaliny
  • oddělení ložiskové vody z těžené kapaliny
  • snížení obsahu mechanických nečistot v těžení kapalině
  • případné další úpravy

Všechny uvedené činnosti jsou doprovázeny poklesem tlaku těžené kapaliny z tlaku ložiskového na tlak, který je ve skladovacích nádržích (nejčastěji atmosférický tlak). Základním cílem úpravy je dosáhnout kvality ropy dle technických dodacích podmínek. Celý proces úpravy ropy včetně jejího transportu z ložiska až do expedičních nádrží probíhá v hermeticky uzavřeném systému.