Metody těžby

Při těžbě ložiskové médium (ropu, zemní plyn) těžíme ze sondy. Následně v povrchovém těžebním zařízení oddělujeme plyn, ropu a ložiskovou vodu.

Podle množství ložiskové energie rozdělujeme metody těžby na 2 základní skupiny:

  • samotoková těžba
  • mechanizovaná těžba

Při těžbě většinou ložisková energie postupně klesá a jestliže je už těžba samotokem malá, nebo se zastaví, musí být použita mechanizovaná těžba.

Pro mechanizovanou těžbu používáme tyto hlavní typy těžebních zařízení:

  • táhlicová hlubinná čerpadla (těžba pomocí kozlíků)
  • vřetenová hlubinná čerpadla (PCP)
  • elektrická hlubinná čerpadla (ESP)
  • gaslifty
  • plunžrlifty

V našich podmínkách se používají hlavně první 3 typy zařízení – táhlicová, vřetenová a elektrická hlubinná čerpadla. Nejčastěji se používají táhlicová hlubinná čerpadla.