Dobývání

Dobývání ropy a zemního plynu

V rámci hornické činnosti těžíme ropu a zemní plyn na území jižní Moravy i v zahraničí.

Naším cílem je hospodárné využití ložisek ropy a zemního plynu.

Při veškerých aktivitách plníme požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí.

  • Jednotlivé činnosti provádíme v souladu s platnými právními předpisy a jinými požadavky, k nimž se společnost zavázala nebo které se na ni vztahují, a trvale zvyšujeme úroveň zaváděním nových technologií a pracovních postupů.
  • Dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a životního prostředí. Jednotlivé úkoly provádějí plně kvalifikovaní zaměstnanci s potřebnou praxí v oboru.
  • Používáme odpovídající těžební zařízení a pravidelně ověřujeme jejich stav. Dobrou provozní praxí minimalizujeme rizika provozních nehod, úrazů a znečištění životního prostředí.
  • Využíváme pracovní postupy zajišťující maximální bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a okolí.

Zabýváme se navrhováním, projektováním, realizací, údržbou a provozováním povrchového těžebního zařízení od nejjednodušších zapojení jednotlivých sond až po složité sběrné systémy a těžební střediska, kde probíhá úprava ropy a zemního plynu.