Odborné vedení bakalářských a diplomových prací

Témata pro rok 2020/2021

Ložiskové inženýrství

  • Úpravy vody v procesu vtláčení polymerů při aplikaci DTM na ropných ložiscích
  • Možnosti využití nanotechnologií v ložiskovém inženýrství a těžbě uhlovodíků
  • Modelování samotokových ropných sond – predikce ustávání samotokové těžby
  • Určování bodu tvorby hydrátů v těžebních sondách
  • Deparafinizace ropných sond – bakalářská práce

Těžba, provoz

  • Korozivní účinky na technologická zařízení a liniové stavby
  • Naplavování protipískových filtrů na ropných sondách jako zábrana proti pískování