Možnost pracovního uplatnění

V rámci celoroční a dlouholeté spolupráce se zástupci jednotlivých škol zůstáváme v úzkém kontaktu se studenty, kteří mají potenciál stát se našimi budoucími kolegy.

Ve společnosti podporujeme a doprovázíme nejlepší studenty v rámci jejich kariéry. Mnoho studentů začíná pracovat na své vysněné pozici právě v MND ihned po ukončení školy.

Nabízíme možnost uplatnit se jak v technické, odborné, tak v komerční oblasti napříč všemi společnostmi skupiny MND.

Vhodným kandidátům nabízíme atraktivní podmínky spolupráce.