Organizace nákupu

Společnost MND spolupracuje s ověřenými dodavateli a současně vyhledává další spolehlivé tuzemské i zahraniční dodavatele. Abychom zajistili maximální kvalitu dodávek a služeb, provádíme pravidelné hodnocení dodavatelů z hlediska technického a jakostního, obchodního, environmentálního a z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při výběru dodavatelů uplatňujeme principy transparentnosti a rovného zacházení s dodavateli a v každém případě posuzujeme vždy nabídky nejméně 3 dodavatelů.

Obchodní podmínky
Právní vztahy mezi MND a dodavateli se řídí VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI NÁKUPNÍMI společnosti MND a.s.

 

Soubory ke stažení: