Jaké jsou běžné typy rozborů?

 • rozbor vody ze studni ke kolaudaci
 • rozbor pitné vody dodávané zákazníkům z vodovodní sítě dle Vyhlášky 252/2004 Sb.
 • rozbor teplé vody
 • rozbor vody z individuálního zdroje pro účely hygieny zaměstnanců
 • rozbor podzemní vody z monitorovacích vrtů
 • rozbor odpadních vod z malých domovních čistíren
 • rozbor průmyslových odpadních vod
 • rozbor stavebních a náporových vod
 • rozbor vody z kotle a jiných technologií
 • rozbor usazenin a kalů z technologií
 • rozbor posypové soli
 • rozbor odpadů pro uložení na skládku, výluhové třídy a celkový obsah škodlivin
 • rozbor výkopových zemin pro uložení na povrchu terénu
 • rozbor rybničních a říčních sedimentů a kalů
 • rozbor zemního plynu, bioplynu, topných a stlačených plynů
 • rozbor ropy a ropných výrobků
 • rozbor organických rozpouštědel a nemrznoucích směsí
 • rozbor naft a benzínů
 • rozbor automobilních a topných LPG
 • rozbor olejů
 • monitoring půdního vzduchu (úniky methanu)