Nové technologie ZEMNÍ PLYN

Alternativní využití zemního plynu

Naším cílem je maximalizovat výnosy z hlavní podnikatelské činnosti tím, že budeme část naší produkce zemního plynu dále zpracovávat.

Více o technologii

   

Alternativní paliva z plynu

Snížení CO2

Technologické know-how

Zahájili jsme první projekt zaměřený na výrobu a využití vodíku v našich provozech. Jedná se o naši první implementaci moderních obnovitelných zdrojů elektrické energie do procesu získávání zemního plynu.

NAŠE VÝZVY

Nový směr naší činnosti

Úspěšně provozujeme projekt Stranded Gas, který využívá technologii CNG pro alternativní přepravu plynu. Rozvíjíme potenciál výroby LNG pro přepravu nebo pro vlastní spotřebu.

Abychom snížili emise CO2 při těžbě zemního plynu, pokládáme základy pro projekty zaměřené na výrobu a využití vodíku jako alternativního paliva.

Cílem našeho pilotního projektu v oblasti využití produktů ze zemního plynu je získat další know-how v oblasti legislativy, projektování, výstavby a provozu technologií na výrobu vodíku.

0

Provozujeme 8 osobních vozidel na CNG, které ušetří CO2 i palivo.

0

Celková těžba zemního plynu, kterou jsme zajistili projektem Stranded Gas, je 11 milionů m3.

0

Na naší pilotní realizaci Mikulov 5 vyrobíme 1 kg zeleného vodíku za den.

Zelený vodík v Mikulově

Technologie těžebního střediska Mikulov 5, kde probíhá těžba, úprava a předávky zemního plynu do plynovodní distribuční soustavy, doplňuje obnovitelný zdroj elektrické energie – fotovoltaická elektrárna a elektrolyzér pro výrobu zeleného vodíku.

Více o projektu

Partneři

Projekty

Zelený vodík pro vlastní spotřebu

Inovativní projekt

Výroba zeleného vodíku

Mikulov

1kg

Výroba vodíku za 24 hodin

Cílem našeho pilotního projektu v oblasti využití produktů ze zemního plynu je získat další know-how v oblasti legislativy, projektování, výstavby a provozu technologií na výrobu vodíku.

Právě ve výstavbě

ZPPS Borkovany

Česká republika

3000kW

Záměrem je instalace výrobního modulu elektrické energie ze zemního plynu těženého v lokalitě Borkovany, složeného z šesti motorgenerátorů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 3000 kW.

Patrneři: Gentec

Partneři