Úvodní informace o zkušební laboratoři

Hlavním cílem Zkušební laboratoře je poskytovat objektivní výsledky předložených a zkoušených vzorků s ohledem na dodržování Politiky jakosti. Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/ILAC 17 025. Disponuje týmem zkušených odborníků a moderní analytickou technikou.

Při všech činnostech se snaží uplatňovat metody šetrné k životnímu prostředí v souladu s vyhlášenou Enviromentální politikou v rámci EMS (systém enviromentálního managementu) vypracovaným v souladu s normou ČSN EN ISO 14001.

V rámci zkvalitňování služeb jsme akreditovali odběr vzorků v terénu, včetně přesné lokalizace odběrových míst odběrů vzorků pomocí GPS (Global Positioning System). Výsledky spojené s novým způsobem monitorování jsou zpracovány softwarem ArcGIS nad barevnou ortofotomapou (letecký snímek území) a poskytovány v digitální i tiskové podobě.

Ročně využívá služeb laboratoře kolem tří set firem, institucí i soukromých

osob. Nabízíme vysokou kvalitu služeb, rozumnou cenu, osobní přístup ke každému zákazníkovi a odborné konzultace v případě jakýchkoliv problémů.

Geologická kontrola vrtání (GKV) byla založena v roce 1969. Svými bohatými zkušenostmi a znalostmi, které za více než 30 let v této oblasti získala, přispívá k profesionální realizaci náročných projektů v oblasti průzkumu a těžby ložisek ropy a zemního plynu. Během své historie odvrtala stovky vrtů v různých tlakových podmínkách.