Přehled hlavního zařízení

 • Kapalinový chromatograf / HEWLETT PACKARD 1050
 • Chromatograf plynový / CARLO ERBA INSTRUMENTS HRGC 5300 Mega
 • Elementární analyzátor (chromatograf plynový) NA 1500 NCS
 • Plynový chromatograf FINNIGAN 9001
 • FinniganTrace GC Ultra hmotnostní spektrometr
 • GC chromatograf UNICAM
 • Spektrofotometr UV VIS/ CECIL CE
 • Atomový absorpční spektrofotometr SOLAAR S4 – plamen
 • Atomový absorpční spektrofotometr SOLAAR MQZe – hydridy, grafitová pec
 • FTIR spektrometr Nicolet 380
 • WD-XRF SpectroscanMaks-GV
 • pH metr Delta 320
 • pH metr BioblockScientific (ke kontrole pH při stanovení fenolů)
 • KonduktometrinoLabCondLevel 2
 • pH-mV metr Crytur CPH 51
 • pH metr Delta 320
 • OximetrinoLabOxiLevel 2
 • tdermo ECS 1200 – AOX,EOX, POX analyzátor
 • Přístroj pro stanovení vody dle KARL-FISCHER E 408A
 • Karl Fischer Titrator METTLER TOLEDO DL-38
 • Titrátor MEETTLER TOLEDO DL – 50 Rondolino
 • Destilační přístroj Herzog MP 627
 • Englerův viskozimetr
 • ViskozimetrHőppler BH 2
 • Kryoskopické zařízení ke stanovení molekulové váhy hmotnosti
 • Přístroj na stanovení bodu vzplanutí Pensky a Martens OB 305
 • Přístroj na stanovení bodu vzplanutí dle Clevelanda
 • Chladící jednotka ke stanovení parafinů LPCH 2
 • Kryostat LAUDA RL6CP ke stanovení bodu tuhnutí a filtrovatelnosti
 • Herzog HVP 972 měření tlaku par benzinu
 • SETA Multiflash – bod vzplanutí
 • GPS s pocket PC
 • CHANSCOPE II – měření rosného bodu plynu
 • Přenosný přístroj pro stanovení H2S v zemním plynu GASMAN II
 • Přenosný přístroj pro stanovení CO2 ANAGAS CD 98
 • Přenosný detektor plynu EX-TEC SR 5
 • Zařízení pro odběr vzorků z úzkých vrtů
 • Zařízení pro odběr vzorků kapalin
 • Řezačka hornin
 • Stolová pila CTS-81
 • Porozimetr 921/01
 • Plynový porozimetr
 • Permeametr 1588
 • Prosévací přístroj Automat AP2C
 • Hydraulický lis typ H-62
 • Hydraulický lis montážní typ CDC-2
 • Mikroskop STM 723 ZOOM
 • Stereomikroskop Wild
 • Polarizační mikroskop Amplival
 • Mikroskop PolarMeopta