Informace pro zákazníky

Jak objednat

Jednorázové analýzy – předáním jednorázové objednávky společně se vzorky. Pomůckou pro informaci o evidenci vzorku může být hlavička protokolu s praktickými údaji. Pravidelně se opakující analýzy doporučujeme řešit dlouhodobou objednávkou, kde se pokuste odhadnout četnost a rozsah vámi požadovaných analýz. Usnadní nám to plánování a tím i urychlení vašeho požadavku.

Zakázky na objem prací nad 250.000,– ročně je nutné řešit smlouvou o dílo, na jejímž zpracování se budeme podílet.

Veškeré další informace o způsobu objednávání našich služeb obdržíte na tel.: 518 315 114, –115, –117, –118 nebo na e-mailové adrese ciprysd@mnd.cz

 

Jak poslat vzorky

Vzorky přijímáme v laboratořích v pracovní den od 7,00 – 15,00 (po domluvě i mimo pracovní dobu v sobotu i neděli) nebo je možné nechat vzorky s objednávkou i na recepci MND a.s. Další možností je domluva s našim vzorkařem na tel. 602 684 481, který může vzorek odebrat, příp. u vás vzorek vyzvednout (pokud bude vzorkovat v blízkém regionu). Poslední možností je zaslat vzorek některou spediční službou, případně poštou.

 

Vzorkovnice

Vzorkovnice pro analýzy kapalných, plynných i pevných vzorků vám rádi zapůjčíme. U některých specializovaných rozborů je dokonce nutné používat naše vzorkovnice. Několik rad:

  • K chemickému rozboru vody budeme potřebovat asi 1,5 litru.
  • K mikrobilogickému rozboru budeme potřebovat vzorek ve sterilní láhvi, kterou vám spolu s návodem k odběru předáme.
  • Ostatní kapalné vzorky odeberte do čisté a suché nádoby.
  • Pevné vzorky odeberte do nádoby tak, aby během dopravy nedošlo k vysušení nebo jinému znehodnocení.
  • Veškeré další informace o způsobu a množství odběru obdržíte na tel. 518 315 117 nebo na e-mailové adrese ciprysd@mnd.cz.

 

Dodací lhůty – 10 pracovních dnů

Běžné rozbory provádíme nejpozději do 10 dnů, pokud nevyžadují subdodávku. Pokud potřebujete rozbor dříve, určitě se dohodneme.

 

Reklamace

Na činnosti prováděné ve Zkušební laboratoři mohou zákazníci podávat stížnosti vedení laboratoře (vedoucí střediska geochemie, odborný vedoucí chemie, petrochemie, mikropaleontologie a petrografie). Stížnosti se podávají písemnou, telefonickou, ústní formou, faxem nebo e-mailem do 30 dnů od reklamované skutečnosti.