Profesionální dodavatel

Jsme silná česká společnost se stoletou tradicí těžby ropy a zemního plynu, působící nejen na území České republiky, ale v dalších zemích světa.

Odborné vedení bakalářských a diplomových prací

Studentům vysokých škol poskytujeme odborné vedení bakalářských a diplomových prací – pouze pro vypsaná témata.

Témata pro školní rok 2017/2018

Ložiskové inženýrství

  • Úpravy vody v procesu vtláčení polymerů při aplikaci DTM na ropných ložiscích
  • Možnosti využití nanotechnologií v ložiskovém inženýrství a těžbě uhlovodíků
  • Modelování samotokových ropných sond – predikce ustávání samotokové těžby
  • Určování bodu tvorby hydrátů v těžebních sondách
  • Deparafinizace ropných sond – bakalářská práce

Těžba, provoz

  • Korozivní účinky na technologická zařízení a liniové stavby.
  • Naplavování  protipískových  filtrů na ropných sondách jako zábrana proti pískování.