Profesionální dodavatel

Jsme silná česká společnost se stoletou tradicí těžby ropy a zemního plynu, působící nejen na území České republiky, ale v dalších zemích světa.

Životní prostředí

Společnosti skupiny MND jsou si vědomy svého postavení, předmětu podnikání a z toho vyplývající společenské a ekologické odpovědnosti.

Uvědomělý vztah k přírodě, dodržování principu zachování ekologické rovnováhy, partnerství regionální kultury a sportu,rovnost příležitostí a šancí jsou základní pilíře veškerých aktivit skupiny MND.

Životní prostředí

Jedním z cílů v oblasti společenské odpovědnosti je i nadále rozvíjet spolupráci se státními a samosprávnými institucemi a podporovat projekty, ať již na místní či regionální úrovni. Dokladem aktivit je úspěšný projekt grantového sponzoringu, jehož prostřednictvím bylo rozděleno na podporu regionálních a lokálních aktivit na desítky milionů korun během uplynulých téměř 10 let. Od roku 2004 do grantového řízení přihlásilo své projekty více než 500 subjektů z Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého kraje.

Dlouhodobě nejvíce žádostí přichází z oblasti volného času, sportu, ekologie a kultury, nejčastěji pak jsou žadateli obce a příspěvkové organizace.