Profesionální dodavatel

Jsme silná česká společnost se stoletou tradicí těžby ropy a zemního plynu, působící nejen na území České republiky, ale v dalších zemích světa.

Podpora kultury

Skupina MND podporuje celou řadu regionálních kulturních projektů v hodonínském a břeclavském okrese. V roce 2011 skupina MND podpořila například Den lidových řemesel v Městysi Moravská Nová Ves, Slovácký rok v Kyjově či festival Podluží v písni a tanci v obci Tvrdonice. V roce 2012 se do řady podpořených projektu zařadila například přehlídka dechových hudeb či výstava zkamenělin v Moravském zemském muzeu v Brně.

Sukův komorní orchestr

Skupina MND je dlouholetým partnerem abonentních řad Sukova komorního orchestru. Sukův komorní orchestr byl založen v roce 1974, tedy v roce stého výročí narození Josefa Suka. Do roku 2000 byl uměleckým vedoucím skladatelův vnuk, houslista Josef Suk, první laureát Ceny Antonína Dvořáka a držitel nejvyššího francouzského státního vyznamenání Řádu čestné legie. V současné době je uměleckým šéfem orchestru houslista Martin Kos.

Slovácký rok

Skupina MND je generálním partnerem folklórního festivalu Slovácký rok, jehož poslední ročník se uskutečnil v roce 2011 v Kyjově. Historie festivalu sahá až do roku 1921. Tradice konání festivalu byla přerušena v období II. světové války a v poválečných letech, obnovena byla v roce 1956. Od roku 1971 se akce koná pravidelně jednou za 4 roky. Význam Slováckých roků pro Kyjovsko i celé Slovácko je velký. Pravidelné pořádání akce v letech 1921 – 1931 a od roku 1956 dodnes se stalo popudem pro činnost vesnických skupin, souborů lidových písní a tanců, cimbálových a dechových hudeb a samozřejmě také vítanou přehlídkou významných lidových zpěváků, tanečníků i muzikantů.