Profesionální dodavatel

Jsme silná česká společnost se stoletou tradicí těžby ropy a zemního plynu, působící nejen na území České republiky, ale v dalších zemích světa.

Podpora kultury

Skupina MND podporuje celou řadu regionálních kulturních projektů.

Sukův komorní orchestr

Skupina MND je dlouholetým partnerem abonentních řad Sukova komorního orchestru. Sukův komorní orchestr byl založen v roce 1974, tedy v roce stého výročí narození Josefa Suka. Do roku 2000 byl uměleckým vedoucím skladatelův vnuk, houslista Josef Suk, první laureát Ceny Antonína Dvořáka a držitel nejvyššího francouzského státního vyznamenání Řádu čestné legie. V současné době je uměleckým šéfem orchestru houslista Martin Kos.

Slovácký rok

Skupina MND je generálním partnerem folklórního festivalu Slovácký rok, jehož poslední ročník se uskutečnil v roce 2015 v Kyjově. Historie festivalu sahá až do roku 1921. Akce se koná pravidelně jednou za 4 roky. Význam Slováckých roků pro Kyjovsko i celé Slovácko je velký. Pravidelné pořádání akce se stalo popudem pro činnost vesnických skupin, souborů lidových písní a tanců, cimbálových a dechových hudeb a samozřejmě také vítanou přehlídkou významných lidových zpěváků, tanečníků i muzikantů.