Profesionální dodavatel

Jsme silná česká společnost se stoletou tradicí těžby ropy a zemního plynu, působící nejen na území České republiky, ale v dalších zemích světa.

Biosférická rezervace

MND a.s. se v roce 2004 stala jedním ze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Biosférická rezervace Dolní Morava. Společnost by tak chtěla prostřednictvím této nevládní organizace napomoci rozvoji tohoto regionu, při zachování vysoké kvality životního prostředí.

Kromě území CHKO Pálava zahrnuje biosférická rezervace Dolní Morava také území lužních lesů přes Soutok u Lanžhota k Mikulčicím a také Lednicko-valtický areál s jeho unikátní krajinou a architektonickými památkami, které již jednou v roce 1996 ocenilo UNESCO zápisem mezi světové památky.

Samotný název „biosférická rezervace“ je mezinárodním označením pro území, které má pro obyvatele významnou hodnotu z pohledu životního prostředí.

Zakladateli se kromě dvou firem působících na území současné rezervace (Moravské naftové doly a Lesy ČR) staly také Ministerstvo životního prostředí ČR, Okresní hospodářská komora Břeclav a Český svaz ochránců přírody. Hlavním úkolem nové obecně prospěšné společnosti bude vypracovat strategii základních rozvojových

programů trvale udržitelného hospodaření na území rezervace. Je to poprvé v ČR, kdy biosférickou rezervaci bude zastupovat nevládní organizace. V ČR prozatím vyhlásilo UNESCO šest biosférických rezervací a doposud je zastupují vždy správy chráněných krajinných oblastí.

Více o biosférické rezervaci neleznete zde