Profesionální dodavatel

Jsme silná česká společnost se stoletou tradicí těžby ropy a zemního plynu, působící nejen na území České republiky, ale v dalších zemích světa.

Historie

1913

Počátky těžby plynu

V roce 1910 kopal gbelský občan Jan Medlen na svém pozemku odvodňovací strouhu. Při tom narazil na hořlavé plyny a vystavěl si primitivní rezervoár a cihlové vedení až k svému domku, v němž plynem nejen topil, ale také prý žhavil a kul kov, a kde jej dále vedl krbem s komínem, takže plyn celkem pravidelně z jeho chýše odcházel. Jednoho dne v roce 1914 se jím ale přesto naplnila tolik, že plyn se vzduchem vytvořil třaskavou směs a došlo k výbuchu, který rozmetal dřevo a cihly Medlenova domku do vzdálenosti 20 m a ohrozil blízkou železniční trať. Následně byl ve Gbelech 28. října téhož roku zahájen vrtný průzkum pod vedením závodního A. Thona moderní vrtní soupravou Trauzl-Rapid. Původně se tu očekával jen samotný zemní plyn. Na první stopy plynu se narazilo již v hloubce 114 m a v hloubce 163,8 metru byla překvapivě navrtána také první zdejší ropa.

1939 - 1945

Druhá světová válka

Během 2. světové války se oblast stala strategicky významnou pro Nacistické Německo. Největší německá společnost v tomto oboru, DeutscheErdölA.G., měla v té době v okolí Hodonína přes 1200 vrtů. Tehdejší ropné rafinérie byly později spojenci bombardovány, včetně rafinérií v Litvínově, Bratislavě (rafinérie Apollo), slovenské obci Dubová, Kralupech nad Vltavou, Kolíně, a Pardubicích (společnost Fanto Werke).

1919 - 1955

Těžba ropy

V prostoru vysušeného rybníku Nesyt bylo v roce 1919 nalezeno první komerční ložisko ropy v České republice. První průzkumný vrt do hloubky 217 m byl situován na základě přirozených výronů plynu a ropy ve starém toku řeky Moravy. K objevu akumulace těžitelné ropy došlo na konci roku 1919 a následně byla zaregistrována těžba ropy Moravskou těžební společností. Vrtná činnost pokračovala až do počátku 60. let minulého století.

1946 - 1991

Poválečné období

V lednu 1946 byly všechny existující ropné rafinérie a vrty na území tehdejší české části Československa sjednoceny pod Československé naftové závody (ČNZ) se sídlem v Hodoníně. V roce 1948 měly ČNZ 1858 zaměstnanců. Po vzniku československé federace se národní podnik rozdělil, 1.1.1969 vznikají Moravské naftové doly a Slovenské naftové doly.

1990 - 2010

Privatizovaná společnost

Po společenských změnách v roce 1989 se podnik změnil na akciovou společnost. V ní získaly své podíly Slovenský plynárenský priemysel, E.ON Rhurgas a investiční skupina KKCG. Po roce 1990 společnost své aktivity rozšířila i do zahraničí (Blízký východ, severní Afrika, území bývalého Sovětského svazu). Vyhledává a těží ropu, zemní plyn, staví zásobníky plynu a poskytuje servisní služby v oblasti vrtů a podzemních oprav sond.

2015

Současnost

Skupina MND je vertikálně integrovanou a dynamicky se rozvíjející evropskou skupinou v upstreamu, midstreamu a downstreamu.  Podniká v oblasti průzkumu a těžby  uhlovodíků nejen v České republice, ale i na západní Ukrajině, Německu, Rusku a Gruzii.Skupina MND poskytuje služby v oblasti vrtných prací a prostřednictvím svých dceřiných společností  je přítomna nejen na českém, ale i na rakouském,  německém, slovenském, rumunském a italském trhu. Společnosti skupiny MND se dále soustředí na obchodování s plynem, výstavbu a provozování skladovacích kapacit zemního plynu.