Profesionální dodavatel

Jsme silná česká společnost se stoletou tradicí těžby ropy a zemního plynu, působící nejen na území České republiky, ale v dalších zemích světa.

Facts & Figures

Skupina MND drží v České republice 5 průzkumných licencí na území o velikosti 2 838 km2 a 77 licencí na dobývací prostory. Mimo Českou republiku skupina MND drží podíly na těžebních a průzkumných licencích v Gruzii. Průměrná roční těžba dosahuje 280 tis. cmoe z toho 100 mil m3 plynu.

Skupina je držitelem licence na obchod s plynem, poskytuje strukturované dodávky a služby krátkodobé flexibility.

MND Gas Storage vlastní a provozuje podzemní zásobník plynu Uhřice s celkovou kapacitou 280 mil. m3. Více informací o společnosti MND Gas Storage naleznete na www.gasstorage.cz

Výroční zpráva MND a.s. za rok 2015

Nekonsolidované finanční ukazatele
k 31. 12. 2015 v mil. Kč

Společnosti 2015
   
MND a.s.
Aktiva 13 215
Tržby 19 013
Výsledek hospodaření po zdanění 516
   
MND Drilling & Services a.s.
Aktiva 2 560
Tržby 1 705
Výsledek hospodaření po zdanění 241
   
MND Gas Storage a.s.
Aktiva 2 858
Tržby 348
Výsledek hospodaření po zdanění 101