Profesionální dodavatel

Jsme silná česká společnost se stoletou tradicí těžby ropy a zemního plynu, působící nejen na území České republiky, ale v dalších zemích světa.

Veřejné zakázky

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost MND a.s. je právnickou osobou – obchodní společností, provozující těžební plynovody (§ 4 odst. 1 písm. a) bod 3., zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“) a provádějící vyhledávání, průzkum a dobývání ropy a plynu (§ 4 odst. 1 písm. i) bod 1. Zákona o veřejných zakázkách) je MND a.s. z hlediska Zákona o veřejných zakázkách považována za tzv. sektorového zadavatele a postupuje při zadávání zakázek týkajících se relevantních činností podle Zákona o veřejných zakázkách.

Informace o vyhlášených veřejných zakázkách naleznete zde:

žádná veřejná zakázka není vyhlášená