Profesionální dodavatel

Jsme silná česká společnost se stoletou tradicí těžby ropy a zemního plynu, působící nejen na území České republiky, ale v dalších zemích světa.

Organizace nákupu

Společnosti ve skupině MND spolupracují se skupinou vybraných dodavatelů a také nepřetržitě vyhledávají další pružné místní i zahraniční dodavatele. Pro zajištění maximální kvality dodávek a služeb provádí pravidelné hodnocení našich dodavatelů z hlediska výkonnosti, kvality dodávek a celkové úrovně spolupráce.

Společnosti ve skupině MND uplatňují při výběru dodavatelů následující principy:

  • transparentnost
  • rovné zacházení s uchazeči
  • posuzování nabídek nejméně tří dodavatelů

Kritéria pro hodnocení dodavatelů a posuzování nabídek jsou mimo pořizovacích nákladů také:

  • provozní náklady
  • technické, jakostní, ekologické nebo funkční vlastnosti
  • zajištění systému řízení kvality
  • záruční, platební a ostatní smluvní podmínky
  • dostupnost a kvalita servisu