Profesionální dodavatel

Jsme silná česká společnost se stoletou tradicí těžby ropy a zemního plynu, působící nejen na území České republiky, ale v dalších zemích světa.

Základy řízení bezpečnosti

Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje:

 • Bezpečnost a ochranu zdraví
 • Bezpečnost provozu, činností
 • Ochranu životního prostředí
 • Ochranu majetku
 • Ochranu dobrého jména společnosti

Model řízení bezpečnosti se skládá z následujících patnácti složek:

 1. Schopnost vést a odpovědnost
 2. Politika, cíle a cílové hodnoty, plánování
 3. Požadavky předpisů a jiné požadavky, dokumentace
 4. Rizika
 5. Odborná způsobilost a výcvik
 6. Komunikace
 7. Projekty
 8. Provoz a údržba
 9. Produkty
 10. Smluvní partneři a návštěvníci
 11. Změny
 12. Havarijní připravenost
 13. Incidenty
 14. Monitorování a záznamy
 15. Vyhodnocování, přezkoumání systému a zlepšování

Těchto patnáct klíčových složek poskytuje rámec pro přístup k řízení bezpečnosti formou „Plánuj, konej, kontroluj, přezkoumej“.