Profesionální dodavatel

Jsme silná česká společnost se stoletou tradicí těžby ropy a zemního plynu, působící nejen na území České republiky, ale v dalších zemích světa.

Politika bezpečnosti MND

Naším cílem je být vysoce výkonnou společností, známou a uznávanou pro naši schopnost trvale dosahovat výborné výsledky v oblasti bezpečnosti. Systém řízení bezpečnosti zahrnuje bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu, činností, ochranu životního prostředí, ochranu majetku a dobrého jména společnosti. MND a.s. se zavazuje:

 1. Veškeré činnosti provádět v souladu s právními předpisy a dalšími požadavky, ke kterým se společnost zavázala, nebo které se na ni vztahují;
 2. Neustále předcházet:
  • úrazům, poškození zdraví, ohrožení bezpečnosti osob,
  • znečištění životního prostředí
  • škodám na majetku,
  • poškození dobrého jména naší společnosti;
 3. Neustále zlepšovat systém řízení bezpečnosti;
 4. Bezpečnostní rizika snižovat na nejnižší možnou míru;
 5. Určovat, monitorovat a pravidelně vyhodnocovat cíle a cílové hodnoty, programy a výsledky v oblasti bezpečnosti;
 6. Neustále zlepšovat výsledky v oblasti bezpečnosti;