Profesionální dodavatel

Jsme silná česká společnost se stoletou tradicí těžby ropy a zemního plynu, působící nejen na území České republiky, ale v dalších zemích světa.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu jsou nedílnou součástí všech činností skupiny MND. Vedení společností usilují o to, aby se neustále zvyšovala úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spolu s vědomím odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví ve spolupráci s vedením společností při plnění stanovených cílů. Cílem je vytvoření bezpečných pracovních podmínek v pracovním prostředí při současném zajištění ochrany životního prostředí, zajištění optimální rovnováhy mezi ekonomickými a obchodními zájmy na straně jedné a zdravím zaměstnanců společností i jejich rodin na straně druhé. Plnit tyto stanovené cíle se dlouhodobě daří díky zavádění moderních technologií, měřicí a regulační techniky do provozu těžby uhlovodíků a systematickému provádění kontrol dodržování stanovených bezpečnostních pravidel včetně odstraňování zjištěných nedostatků.

Výsledky v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v hornictví jsou každoročně vyhodnocovány Českým báňským úřadem. Jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce propůjčují a udělují Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba České republiky cena za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“.

Tuto cenu získala společnost celkem sedmkrát a to v letech 2002, 2003, 2004, 2006, 2011, 2013 a v roce 2016.

Cena za bezpečnost v hornictví – Zlatý Permon se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru Státní báňské správy České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce.

Zlatý Permon

Zřizovateli ceny jsou Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba České republiky. Cenu propůjčuje a uděluje jménem všech zřizovatelů předseda Českého báňského úřadu v kategoriích:

I. kategorie – hlubinný důl (černé uhlí, lignit, uran)
II. kategorie – povrchový uhelný lom (hnědé uhlí)
III. kategorie – povrchový lom (pískovny, štěrkovny atd. (minimálně 51 zaměstnanců)
IV. kategorie – podzemní stavitelství včetně těžby nafty (minimálně 51 zaměstnanců)
V. kategorie – organizace s maximálně 50 zaměstnanci

Kontakt

Zástupce společnosti odpovědný za systém řízení HSE:
Jaromír Havlásek – zmocněnec pro HSE,
Tel.: +420 518 315 266
E-mail: havlasek@mnd.cz