Vybavení HBZS

 • Dýchací technika
  • Dýchací přístroje Pluto 300 Comfort
  • Dýchací přístroje MSA AirGo PRO
  • Dýchací přístroje Saturn S3002
  • Filtrační polomasky Dräger PARAT 3100
  • Filtrační celoobličejové masky Dräger X-plore 6530
 • Oživovací přístroje Saturn OXY
 • Zdravotnický materiál
  • Vybavený zdravotnický batoh
  • Defibrilátor ZOLL AED Plus
  • Imobilizační prostředky
  • Nosítka skládací
  • Nosítka pro evakuaci zraněného lanovou technikou z hloubky nebo spuštění z výšky
 • Detektory plynů CH4, H2S, CO2, CO, O2
 • Vyprošťovací speciální technika
  • Zvedací podušky
  • Těsnící vaky
  • Hydraulické vrátky
 • Zařízení GreyLock, sloužící k vkládání zátky do bočního závitu ve spodní části produkčního kříže za účelem výměny vadných šoupátek bez předchozího umrtvení sondy
 • Zařízení GreyTool, sloužící k vkládání zátky do kuželového závěsu stupaček za účelem výměny vadných prvků na horní části produkčního kříže bez předchozího umrtvení nebo pro odstavení sondy
 • Provrtávací hydraulické zařízení při poruše mechanického šoupátka
 • Zařízení na provrtávání 2 7/8“ stupaček
 • Deformační zařízení trubného materiálu do 5″
 • Hydraulické řezací zařízení trubného materiálu 3 ½ “ – 14“
 • Dělená základní příruba 9“ x 35 Mpa pro 6 5/8“ a 7“ pažnice
 • Dělená základní příruba 13 5/8“ x 35 Mpa pro 9 5/8“ pažnice
 • Mechanické pakry do čerpacích trubek 2 7/8 “ – 3 1/2“
 • Balonovací souprava pro uzavírání potrubí pod tlakem až 4 bar
 • Hydraulické agregáty
 • Speciální ochranné pomůcky
  • Kyselinovzdorné obleky
  • Žárovzdorné obleky do otevřeného ohně
  • Protihlukové přilby
  • Svítilny v provedení Ex
 • Ostatní technické prostředky
  • Horolezecké výstroje
  • Vysokozdvižná pracovní plošina NIFTY 140
  • Vybavený ekologický vozík
  • Vozidla I. a II. Zásahu
  • Motorový člun
  • Kompresory elektrické a motorové
  • Elektrocentrály 13 kW
  • Vzdouvací přepážka
  • Plovoucí norná stěna
  • Protipovodňové zábrany
  • Mobilní buňky