Představení HBZS

Zřizovatelem HBZS Hodonín je společnost MND, člen investiční skupiny KKCG. Organizační uspořádání HBZS je ustanoveno Služebním řádem, který vydal její ředitel v návaznosti na vyhlášku ČBÚ č. 447 / 2001 Sb., o báňské záchranné službě.

HBZS Hodonín má dlouholetou tradici, kdy od roku 1976 z důvodu těžkých havárií a erupcí byla zřízena pro naftový a plynárenský průmysl.

HBZS působí na celém území ČR pro organizace, které provádí:

 • vrtné a geofyzikální práce na vyhledávání ropy a zemního plynu,
 • těžbu ropy a zemního plynu
 • podzemní opravy sond,
 • skladování plynů v přírodních horninových strukturách nebo v podzemních prostorách,
 • zvláštní zásahy do zemské kůry,
 • a organizace, které provádí likvidace, popřípadě, relikvidace vrtů nebo sond, na území České republiky.

 

Obecné informace:

 • HBZS má ve sboru celkem 86 báňských záchranářů.
 • Na HBZS je držena 24 hodinová pohotovost o síle jedné čety, včetně potřebné techniky.
 • Provádí kontroly vrtných pracovišť a pracovišť POS zaměřených na protierupční zařízení, jejich funkčnost a podílí se na nácviku zvládnutí mimořádných událostí formou cvičných poplachů.
 • Na úseku těžby ropy a plynu a podzemním uskladňování plynu se zaměřuje na vyhledávání netěsností v technologii a jejich odstranění.
 • HBZS Hodonín je součástí IZS ČR na základě dohody o plánované pomoci na vyžádání s MV – Generální ředitelství HZS ČR a HZS Jihomoravského kraje
 • HBZS spolupracuje s HZS ČR, HBZS Ostrava, HBZS Most, HBZS Praha a ČBÚ, v zahraničí pak s HBZS Malacky (SK), polskou PGNIG Krakow a rakouským OMV Betriebsfeuerwehr EATW-F, se kterými má podepsanou smlouvu o spolupráci.
 • HBZS Hodonín je držitelem certifikátů ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.