Představení HBZS

Báňská záchranná služba má v českých zemích dlouholetou tradici, kdy od roku 1976  byla BZS zřízena pro naftový a plynárenský průmysl.

HBZS působí na celém území ČR a v Maďarsku pro organizace, které provádí:

  • vrtné a geofyzikální práce na vyhledávání ropy a zemního plynu
  • těžbu ropy a zemního plynu
  • podzemní opravy sond
  • skladování plynů v přírodních horninových strukturách nebo v podzemních prostorách
  • zvláštní zásahy do zemské kůry
  • likvidace, popřípadě relikvidace, vrtů nebo sond