Hlavní úkoly HBZS

Úkolem HBZS je provádět práce a rychlé a účinné zásahy zaměřené k:

 • Záchraně lidských životů a majetku při haváriích
 • Zdolávání závažných provozních nehod kde by mohly být vážně ohroženy životy nebo zdraví osob či majetku, zejména při erupcích plynu, ropy a vody pod tlakem, výronem zdraví škodlivých plynů

 

Mimo úkoly výše uvedené:

 • Vykonává práce v nedýchatelném, nebo zdraví škodlivém prostředí
 • Vykonává speciální a rizikové práce, např. práce ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména montáž vrtných souprav BENTEC v ČR a zahraničí
 • Metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS
 • Provádí školení a praktický výcvik pro nové báňské záchranáře podle schválených osnov
 • Provádí opravy, kontroly a zkoušky dýchacích a oživovacích přístrojů
 • Provádí školení zaměstnanců jiných organizací v používání detekčních a indikačních přístrojů, včetně kontroly a kalibrace těchto přístrojů
 • Pomáhá s vypracováním havarijních plánů dozorovaných organizací a provádí jejich pravidelnou kontrolu
 • Spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové kontroly jejich pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání havárií

 

Kde HBZS zasahovala v průběhu posledních 15 let:

 • Při erupci na PZP Lobodice v roce 2010
 • V průběhu záplav v roce 1997 a 2002
 • Výbuch uvnitř pažnic v roce 2001 na vrtu Jakubkov 55
 • Průběžně likviduje staré ekologické zátěže a relikviduje staré vrty a sondy