Hlavní úkoly HBZS

HBZS je součástí Integrovaného záchranného systému ČR. Úkolem je provádět rychlé a účinné zásahy zaměřené k:

  • Záchraně lidských životů a majetku při haváriích
  • Zdolávání závažných provozních nehod kde by mohly být vážně ohroženy životy nebo zdraví osob či majetku, zejména při erupcích plynu, ropy a vody pod tlakem, výronem zdraví škodlivých plynů
  • Vykonává práce v nedýchatelném prostředí
  • Provádí práce ve výškách a nad volnou hloubkou
  • Provádí školení v první pomoci a v používání dýchacích přístrojů
  • HBZS spolupracuje se zahraničními partnery:
  •                 – PGNiG – Oddził Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego, Polsko
  •                 – OMV Betriebsfeuerwehr EATW-F, Rakousko
  •                 – Nafta a.s., HBZS Malacky, Slovensko